« 2Kor 3:8 2 List do Koryntian 3:9 2Kor 3:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(3:8) Bo jeśli służba osądzenia sławą (jest,) daleko więcej obfituje służba sprawiedliwości wsławie.
2.WUJEK.1923Bo jeżli posługowanie potępienia jest chwałą, daleko więcej posługowanie sprawiedliwości obfituje w chwale.
3.RAKOW.NTBo jeśli posługowanie potępienia jest chwałą, daleko więcej obfituje posługowanie sprawiedliwości w chwale.
4.GDAŃSKA.1881Bo jeźlić usługiwanie potępienia było chwalebne, daleko więcej usługiwanie sprawiedliwości obfituje w chwale.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli bowiem posługiwanie potępienia było pełne chwały, o ileż bardziej obfituje w chwałę posługiwanie sprawiedliwości.
6.JACZEWSKIJeżeli ogłoszenie prawa skazującego na śmierć i potępienie było tak uroczystem; - to tem więcej uroczystem jest i wielkiem ogłoszenie sprawiedliwości i chwały.
7.SYMONBo jeśli chwałą była służba potępiania, to tem więcej w chwałę obfitować musi służba sprawiedliwości.
8.MARIAWICIBo jeśli posługowanie potępienia w chwale jest, to daleko więcej posługowanie sprawiedliwości obfituje w chwałę.
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem jeśli chwałą jest posługa potępienia, daleko bardziej w chwałę obfitować będzie posługa sprawiedliwości.
10.DĄBR.GR.1961Albowiem jeśli chwałą jest posługa potępienia, daleko bardziej będzie w chwałę obfitować posługa sprawiedliwości.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli bowiem posługiwanie potępieniu jest chwałą, to o ileż bardziej będzie obfitować w chwałę posługiwanie sprawiedliwości.
12.BRYTYJKAJeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości.
13.POZNAŃSKAJeżeli posługiwanie prowadzące na potępienie było otoczone chwałą, to o ileż bardziej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości.
14.WARSZ.PRASKAJeżeli bowiem posługiwanie potępieniu jest chwałą, to o ileż bardziej będzie obfitować w chwałę posługiwanie sprawiedliwości.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego skoro służbie potępienia przypadła chwała daleko więcej obfituje chwałą służba sprawiedliwości.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli bowiem w posłudze potępienia jest chwała, to tym większa w posłudze sprawiedliwości.
17.TOR.PRZ.Bo jeśli w służbie potępienia jest chwała, daleko więcej obfituje w chwale służba sprawiedliwości.