« 2Kor 4:12 2 List do Koryntian 4:13 2Kor 4:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz mając tegoż ducha wiary, wedle onego napisania: uwierzyłem przeto wymówiłem; i my wierzymy, przeto i mówimy.
2.WUJEK.1923Lecz mając tegoż ducha wiary, jako jest napisano: Uwierzyłem, przetóżem mówił, i my wierzemy, dlatego mówimy:
3.RAKOW.NTA mając tegoż ducha wiary; według onego co napisano: Uwierzyłem, przetożem mówił; i my wierzymy, przeto też mówimy.
4.GDAŃSKA.1881Mając tedy tegoż ducha wiary, tak jako napisane: Uwierzyłem, przetom też mówił; i my wierzymy, przeto też mówimy,
5.GDAŃSKA.2017Mając zaś tego samego ducha wiary, jak jest napisane: Uwierzyłem i dlatego przemówiłem; my również wierzymy i dlatego mówimy;
6.JACZEWSKIMając zaś wspólną z wami wiarę, odpowiednio do tego, co napisano: uwierzyłem, dla tego też mówiłem: i my też wierzymy i opowiadamy,
7.SYMONA że my mamy tegoż Ducha wiary, jak napisano jest: Uwierzyłem, i dlategom mówił: wierzymy i my, i dlatego mówimy:
8.MARIAWICIAle (wtedy tylko jeśli) mając tegoż Ducha wiary, jako jest napisane: Uwierzyłem, przetom mówił. I my wierzymy i dlatego też mówimy,
9.DĄBR.WUL.1973A że mamy tegoż ducha wiary, jako napisane jest: Uwierzyłem i dlategom przemówił, wierzymy i my i dlatego mówimy,
10.DĄBR.GR.1961A że mamy tego samego ducha wiary, jak napisane jest: Uwierzyłem i dlatego przemówiłem, wierzymy i my i dlatego mówimy,
11.TYSIĄCL.WYD5A że mamy tego samego ducha wiary, według którego napisano: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem, my także wierzymy i dlatego mówimy,
12.BRYTYJKAMając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane: Uwierzyłem, przeto powiedziałem, i my wierzymy, i dlatego też mówimy,
13.POZNAŃSKAMamy tego samego ducha wiary, o którym napisano: "Uwierzyłem, dlatego przemówiłem". My również wierzymy i dlatego przemawiamy.
14.WARSZ.PRASKACieszę się przeto owym duchem wiary, wedle którego napisano: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem; my także wierzymy i dlatego mówimy,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ci, co mają tego samego Ducha wiary, postępują według tego, jak jest napisane: Uwierzyłem, dlatego mówiłem, i my wierzymy, dlatego też mówimy,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMając zaś tego samego ducha wiary, zgodnie z tym, co jest napisane: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem, wierzymy - i dlatego mówimy,
17.TOR.PRZ.2023Mając więc tego samego ducha wiary, według tego, co jest napisane: Uwierzyłem, dlatego też przemówiłem i my wierzymy, dlatego też mówimy,