« 2Kor 4:16 2 List do Koryntian 4:17 2Kor 4:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo krótka lekkość frasunku naszego, wedle przewyszenia do przewyszenia, wieczną wagę sławy sprawuje nam.
2.WUJEK.1923Albowiem to, które teraz jest prędziuczko przemijające i lekkie nasze utrapienie, nader na wysokości wagę chwały wiekuistą w nas sprawuje.
3.RAKOW.NTAbowiem prędko przemienna lekkość ucisku naszego, nader przewyższający wieczny ciężar chwały sprawuje nam.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem ten króciuchny i lekki ucisk nasz nader zacnej chwały wieczną wagę nam sprawuje;
5.GDAŃSKA.2017Ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam przeogromną i wieczną wagę chwały;
6.JACZEWSKIUtrapienia, które nas tu spotykają, są i krótkie i lekkie w porównaniu z wielką chwałą, jaka nas za nie czeka.
7.SYMONAlbowiem teraźniejsze nasze utrapienie, chwilowe i lekkie, nazbyt wielką gotuje nam wagę chwały wiekuistej:
8.MARIAWICIAlbowiem ten ucisk nasz, bardzo krótkim i lekkim będąc, sprawuje nam na wysokości wiekuistą wagę chwały w nas;
9.DĄBR.WUL.1973Dzisiejsze bowiem utrapienie nasze, lekkie i przemijające, chwałę wiekuistą wagi niezmiernej sprawuje w nas.
10.DĄBR.GR.1961Dzisiejsze bowiem utrapienie nasze, lekkie i przemijające, sprawuje w nas chwałę wiekuistą wagi niezmiernej.
11.TYSIĄCL.WYD5Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku
12.BRYTYJKAAlbowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały,
13.POZNAŃSKALekkie bowiem utrapienia, które teraz znosimy, przyniosą w wieczności bardzo wielką chwałę nam,
14.WARSZ.PRASKANiewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż lekkość naszego ucisku, przez nadmiar ku nadmiarowi, szybko sprawia nam wieczną obfitość chwały.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITChwilowa lekkość naszego ucisku zapewnia nam nieporównywalnie większą wagę wiecznej chwały,
17.TOR.PRZ.2023Gdyż nasz chwilowy, lekki ucisk sprawia nam w coraz większej mierze obfitość wiecznej chwały,