« 2Kor 4:2 2 List do Koryntian 4:3 2Kor 4:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A choć i jest zasłonione Ewanielion nasze, (tedy) w ginących jest zasłonione.
2.WUJEK.1923A jeźli téż jest zakryta Ewangelia nasza, jest zakryta w tych, którzy giną.
3.RAKOW.NTA jeśli też jest zakryta Ewanielia nasza, w onych którzy giną jest zakryta;
4.GDAŃSKA.1881Jeźli tedy zakryta jest Ewangielija nasza, zakryta jest przed tymi, którzy giną.
5.GDAŃSKA.2017A jeśli nasza ewangelia jest zakryta, to jest zakryta dla tych, którzy giną;
6.JACZEWSKIDla skazanych tylko na zatracenie opowiadana przez nas Ewangelia jest niezrozumiałą;
7.SYMONJeśliże i Ewangelja nasza jest zakryta, zakryta ona przed tymi, którzy giną:
8.MARIAWICIA jeśli też zakryta jest Ewangelia nasza, to zakryta jest dla tych, którzy giną,
9.DĄBR.WUL.1973A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zakryta, zakryta jest dla tych, którzy giną:
10.DĄBR.GR.1961A jeżeli nawet Ewangelia nasza jest zakryta, zakryta jest dla tych, którzy idą na zgubę:
11.TYSIĄCL.WYD5A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie,
12.BRYTYJKAA jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną,
13.POZNAŃSKAJeżeli nawet w ewangelii, którą głosimy, nie wszystko jest jasne, to tylko dla tych, którzy idą na potępienie,
14.WARSZ.PRASKAA jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jeśli jest zasłonięta i nasza Dobra Nowina zasłonięta jest wśród tych, co giną,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA jeśli nawet głoszona przez nas dobra nowina jest zakryta, to jest tak w przypadku tych, którzy giną,
17.TOR.PRZ.2023A jeśli nasza Ewangelia jest zakryta, to jest zakryta wśród tych, którzy giną.