« 2Kor 4:3 2 List do Koryntian 4:4 2Kor 4:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wktórych Bóg wieku tego zaślepił smysły niewiernych, aby im nie zaświecił światła Ewanielionu sławy Christusowej. Który jest obraz Boży.
2.WUJEK.1923W których bóg świata tego oślepił zmysły niewiernych, aby im nie świeciło oświecenie Ewangelii chwały Chrystusowéj, który jest obrazem Boga.
3.RAKOW.NTW których Bóg świata tego zaślepił zmysły niewiernych, aby im nie świeciło ono oświecenie Ewanieliey chwały Christusowey, który jest wyobrażeniem onego Boga niewidzialnego.
4.GDAŃSKA.1881W których bóg świata tego oślepił zmysły, to jest w niewiernych, aby im nie świeciła światłość Ewangielii chwały Chrystusowej, który jest wyobrażeniem Bożem.
5.GDAŃSKA.2017W których bóg tego świata zaślepił umysły, w niewierzących, aby nie świeciła im światłość chwalebnej ewangelii Chrystusa, który jest obrazem Boga.
6.JACZEWSKIbożek tego świata zaślepił niewierne ich dusze, iż nie zdołają oni dojrzeć jasności Chrystusowej, która, jako obraz Boży, w Ewangelii widzieć się daje.
7.SYMONprzed niewiernymi, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby im nie świeciło światło Ewangelji, jaśniejącej chwałą Chrystusa, który jest obrazem Boga.
8.MARIAWICIw których bóg tego świata zaślepił umysł, to jest w niewiernych, aby im nie świeciła światłość Ewangelii chwały Chrystusa, Który jest obrazem Boga Niewidzialnego.
9.DĄBR.WUL.1973mianowicie dla niewiernych, którym bóg tego świata zaślepił umysł, aby nie zajaśniał dla nich blask Ewangelii chwały Chrystusa, będącego obrazem Boga.
10.DĄBR.GR.1961mianowicie dla niewiernych, którym bóg tego świata zaślepił umysł, aby nie zajaśniał dla nich blask dobrej nowiny o chwale Chrystusa, będącego obrazem Boga.
11.TYSIĄCL.WYD5dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga.
12.BRYTYJKAW których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga.
13.POZNAŃSKAdla niewierzących, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie dostrzegli światła dobrej nowiny o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga.
14.WARSZ.PRASKAdla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.niewierzących, w których bóg tego świata zaślepił umysły, aby im nie błyszczało światło Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITniewierzących, których umysły zaślepił bóg tego wieku, aby nie dotarło do nich światło dobrej nowiny o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga.
17.TOR.PRZ.2023Dla niewierzących, którym bóg tego wieku zaślepił myśli, aby nie świeciła im światłość Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga.