« 2Kor 4:4 2 List do Koryntian 4:5 2Kor 4:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nie siebie przepowiedamy, ale Christa Jesusa pana a siebie sługami waszemi dla Jesusa.
2.WUJEK.1923Bo nie sami siebie opowiadamy, ale Jezusa Chrystusa, Pana naszego: a nas sługami waszymi przez Jezusa.
3.RAKOW.NTAbowiem nie sami siebie obwoływamy, ale Christusa Jezusa Panem; a sami siebie sługami waszymi dla Jezusa.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem nie samych siebie opowiadamy, ale Chrystusa Jezusa, że jest Panem, a samych siebie sługami waszymi dla Jezusa.
5.GDAŃSKA.2017Nie głosimy bowiem samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, a samych siebie, że jesteśmy waszymi sługami dla Jezusa.
6.JACZEWSKIMy nie swej korzyści szukamy, gdy opowiadamy Jezusa Chrystusa Pana naszego; ale przezeń naznaczeni, jako słudzy wasi, obowiązek ten spełniamy.
7.SYMONBo nie samych siebie opowiadamy, ale Jezusa Chrystusa, Pana naszego: siebie zaś stawimy jako sług waszych przez Jezusa.
8.MARIAWICIAlbowiem nie sami o sobie opowiadamy, ale o Jezusie Chrystusie, Panu naszym, a o nas, jako o sługach waszych przez Jezusa.
9.DĄBR.WUL.1973Bo nie samych siebie głosimy, ale Jezusa Chrystusa Pana naszego, a siebie, uważamy za sługi wasze przez Jezusa.
10.DĄBR.GR.1961Bo głosimy nie samych siebie, ale Chrystusa Jezusa Pana, a siebie uważamy za sługi wasze przez Jezusa.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas - jako sługi wasze przez Jezusa.
12.BRYTYJKAAlbowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa.
13.POZNAŃSKANie głosimy siebie, lecz Jezusa Chrystusa jako Pana, a siebie uważamy za wasze sługi dzięki Jezusowi.
14.WARSZ.PRASKANie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas – jako sługi wasze przez Jezusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem nie siebie samych głosimy, ale Jezusa Chrystusa, Pana, a siebie jako wasze sługi z powodu Jezusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż nie siebie samych głosimy, lecz Jezusa Chrystusa - Pana. Siebie natomiast przedstawiamy jako tych, którzy wam służą ze względu na Jezusa.
17.TOR.PRZ.2023Nie głosimy bowiem samych siebie, ale Chrystusa Jezusa jako Pana, a samych siebie jako niewolników waszych ze względu na Jezusa,