« 2Kor 4:6 2 List do Koryntian 4:7 2Kor 4:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A mamy ten skarb wskorupianem naczyniu, aby przewyszenie mocy było Boże, a nie znas.
2.WUJEK.1923A mamy ten skarb w naczyniach glinianych, aby wywyższenie było mocy Bożéj, a nie z nas.
3.RAKOW.NTA mamy skarb ten w skorupianych naczyniach, aby przewyższenie onej mocy było Boże, a nie z nas.
4.GDAŃSKA.1881A mamy ten skarb w naczyniu glinianem, aby dostojność tej mocy była z Boga, a nie z nas.
5.GDAŃSKA.2017Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby wspaniałość tej mocy była z Boga, a nie z nas.
6.JACZEWSKIA lubo takiej dostąpiliśmy łaski, - to przecież słabymi tylko ludźmi jesteśmy, aby nie mniemał kto, że nie Bóg, lecz my tu tylko działamy.
7.SYMONA mamy ten skarb w naczyniach glinianych, aby wielkość mocy przyznawana była Bogu, a nie nam.
8.MARIAWICIA mamy ten skarb w naczyniu glinianem, aby wywyższenie było mocy Bożej, a nie z nas.
9.DĄBR.WUL.1973A skarb ten mamy w naczyniach glinianych, aby wzniosłość była dziełem potęgi Bożej, a nie naszej.
10.DĄBR.GR.1961A skarb ten mamy w naczyniach glinianych, aby ta najwyższa moc była od Boga, a nie z nas.
11.TYSIĄCL.WYD5Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas.
12.BRYTYJKAMamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas.
13.POZNAŃSKASkarb ten przechowujemy w glinianych naczyniach, po to, aby (wiedziano), że ta przeogromna moc pochodzi od Boga, a nie z nas.
14.WARSZ.PRASKAPrzechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale mamy ten skarb w glinianych naczyniach, aby doskonałość mocy była z Boga, a nie z nas.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSkarb ten mamy w naczyniach glinianych, aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a nie my.
17.TOR.PRZ.2023Mamy natomiast ten skarb w naczyniach glinianych, aby wielka obfitość mocy była z Boga, a nie z nas,