« 2Kor 8:7 2 List do Koryntian 8:8 2Kor 8:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie wedle roskazania mówię, ale przez inych pilność i wasze miłości wrodzonej doświadczając.
2.WUJEK.1923Nie mówię jako rozkazując, ale przez staranie innych, i waszéj miłości przyrodzenia dobrego doświadczając.
3.RAKOW.NTNie podług roskazowania mówię, ale przez innych pilność, i miłości waszej wrodzonej doświadczając.
4.GDAŃSKA.1881Nie mówię jako rozkazując, ale przez pilność innych, jako jest szczera miłość wasza, na jawią wystawiając.
5.GDAŃSKA.2017Nie mówię tego jako rozkaz, lecz abym przez zapał innych wypróbował szczerość waszej miłości.
6.JACZEWSKICnoty tej nie nakazuję wam, ale z miłości ku drugim proszę was o nią.
7.SYMONNie mówię tego, abym wam rozkazywał: ale żebym przez gorliwość drugich szczerość miłości waszej wypróbował.
8.MARIAWICINie mówię tak jakobym rozkazywał, ale przez gorliwość innych, doświadczając także też i szczerości waszej miłości.
9.DĄBR.WUL.1973Nie mówię tego rozkazując, ale przez gorliwość innych także i waszej miłości szczerość doświadczam.
10.DĄBR.GR.1961Nie mówię tego rozkazując, ale korzystając z gorliwości innych, chcę doświadczyć także i szczerości waszej miłości.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie mówię tego, aby wam wydawać rozkazy, lecz aby wskazując na gorliwość innych, wypróbować waszą miłość.
12.BRYTYJKANie mówię tego, jakobym wydawał rozkaz, ale pragnę na tle gorliwości innych wypróbować też szczerość waszej miłości.
13.POZNAŃSKANie mówię tego w formie rozkazu, lecz aby wskazać wam przykład gorliwości innych i wypróbować, czy wasza miłość jest szczera.
14.WARSZ.PRASKANie mówię tego, aby wam wydawać rozkazy, lecz aby wskazując na gorliwość innych, wypróbować waszą miłość.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie mówię tego z nakazu, ale z powodu gorliwości innych oraz wypróbowując szczerość waszej miłości.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTo, co mówię, nie jest żadnym rozkazem. Chcę po prostu, wskazując na zapał innych, wypróbować szczerość również waszej miłości.
17.TOR.PRZ.Nie jako rozkaz to mówię, ale przez gorliwość innych chcę doświadczyć szczerość waszej miłości.