« 2Kor 9:9 2 List do Koryntian 9:10 2Kor 9:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on który dodawa nasienia siciącemu, i chleba ku jedzeniu, niech doda i rozmnoży nasienie wasze i urości urodzaje sprawiedliwości waszej.
2.WUJEK.1923A który dodaje nasienia siejącemu, doda téż chleba ku jedzeniu, i rozmnoży nasienie wasze i przysporzy przymnożenie urodzajów sprawiedliwości waszéj,
3.RAKOW.NTA który dodaje nasienia siejącemu, niech też chleba ku pokarmowi doda, i rozmnoży osiewki wasze, i wzrost da urodzajom sprawiedliwości waszej;
4.GDAŃSKA.1881A ten, który daje nasienie siejącemu, niechże i wam da chleb ku jedzeniu i rozmnoży nasienie wasze, i przysporzy urodzajów sprawiedliwości waszej,
5.GDAŃSKA.2017A ten, który daje ziarno siewcy, niech i wam da chleba do jedzenia, i wasze ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości;
6.JACZEWSKIA ten, kto siewcy daje nasienie i chleb do jedzenia: ten też rozmnoży posiewy wasze i da wzrost owocowi sumiennej pracy waszej;
7.SYMONA ten, który daje nasienie siejącemu, da też chleba na pokarm, i rozmnoży nasienie wasze, i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej:
8.MARIAWICI– A Ten, Który dodaje nasienia temu, kto sieje, doda też i chleba do jedzenia, i rozmnoży nasienie wasze, i powiększy zbiory urodzajów sprawiedliwości waszej,
9.DĄBR.WUL.1973A ten, który siewcy dostarcza nasienia i chleb do spożycia, i wam też nasienie rozmnoży, i przysporzy plonów sprawiedliwości waszej,
10.DĄBR.GR.1961A ten, który siewcy dostarcza nasienia i chleb do spożycia, i wam też dostarczy i rozmnoży nasienie, i przysporzy plonów sprawiedliwości waszej,
11.TYSIĄCL.WYD5Ten zaś, który daje siewcy ziarno do zasiewu i chleb do jedzenia, dostarczy również wam ziarna i rozmnoży je, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości.
12.BRYTYJKAA ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz, i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej;
13.POZNAŃSKAA ten, który wydziela siewcy ziarno oraz chleba na pokarm dostarcza, pomnoży wasze ziarno i zwiększy owoce waszej sprawiedliwości.
14.WARSZ.PRASKATen zaś, który daje ziarno siewcy, i chleba dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Ten, co dostarcza nasienie siejącemu, zaopatrzy też w chleb do zjedzenia, pomnoży wasz siew oraz sprawi rozwój plonom waszej sprawiedliwości;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTen zaś, który dostarcza siewcy ziarno i karmi go chlebem, zaopatrzy również was, pomnoży wasz zasiew i przysporzy owoców waszej sprawiedliwości.
17.TOR.PRZ.A ten, który zaopatruje siejącego w ziarno i w chleb na pokarm, oby zaopatrzył i rozmnożył wasz zasiew, i dał wzrost plonom waszej sprawiedliwości,