« 2Kor 9:11 2 List do Koryntian 9:12 2Kor 9:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Iż posługa służby tej, nie jedno jest napełniająca niedostatki świętych, ale obfitująca (na to) żeby mnogie dzięki czyniono Bogu.
2.WUJEK.1923Albowiem usługowanie urzędu tego nie tylko wypełnia to, czego nie dostawa świętym, ale téż obfituje przez wiele dziękowania w Panu.
3.RAKOW.NTAbowiem usługowanie w służbie tej, nie tylko jest napełniające niedostatki świętych, ale też obfitujące przez wiele dziękowania Bogu;
4.GDAŃSKA.1881Albowiem usługiwanie tej ofiary nie tylko dopełnia niedostatki świętych, ale też opływa przez wielkie dziękczynienia na Boga przez pochwałę tej posługi;
5.GDAŃSKA.2017Posługiwanie bowiem w tej służbie nie tylko zaspokaja niedostatki świętych, ale też obfituje w liczne dziękczynienia składane Bogu.
6.JACZEWSKIJałmużna nietylko zaspokaja potrzeby świętych, ale nadto obfite łaski wyjednywa tym, którzy ją dają.
7.SYMONBo posługiwanie w tej świętej służbie nietylko wypełnia to, czego nie dostaje świętym, ale przynosi jeszcze i owoc obfity przez dziękczynienia składane Panu od mnóstwa tych,
8.MARIAWICIAlbowiem posługa tej powinności nietylko zaradza niedostatkowi świętych, ale też sprawuje w wielu obfite dziękczynienia w Panu, gdy doświadczając dobrodziejstw tej posługi,
9.DĄBR.WUL.1973Bo posługa w tej sprawie nie tylko wypełnia to, czego niedostaje świętym, ale przynosi jeszcze obfitość przez dziękczynienia składane Panu od wielu,
10.DĄBR.GR.1961Bo posługa w tej sprawie nie tylko wypełnia to, czego brakuje świętym, ale przynosi jeszcze obfitość przez dziękczynienia składane Panu przez tych,
11.TYSIĄCL.WYD5Posługiwanie bowiem tej sprawie społecznej nie tylko uzupełnia to, na co nie stać świętych, lecz obfituje w liczne dzięki składane Bogu.
12.BRYTYJKABo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach, składanych Bogu.
13.POZNAŃSKAPosługa bowiem związana z tą społeczną potrzebą nie tylko zaradzi niedostatkom świętych, lecz również obficie zwiększy dziękczynienia, które wielu będzie składać Bogu.
14.WARSZ.PRASKAPosługiwanie bowiem tej sprawie społecznej nie tylko uzupełnia to, na co nie stać świętych, lecz obfituje w liczne dzięki składane Bogu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego, że obsługa tej służby nie tylko uzupełnia biedę świętych, ale i obfituje pośród licznych dziękczynień Bogu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTrzeba wam bowiem wiedzieć, że udział w tej posłudze nie tylko wypełnia niedostatek świętych, ale także - ze strony wielu - owocuje wdzięcznością dla Boga.
17.TOR.PRZ.Bo posługa w tej służbie, nie tylko uzupełnia niedostatki świętych, ale i obfituje w liczne dziękczynienia składane Bogu,