« 2Kor 9:12 2 List do Koryntian 9:13 2Kor 9:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdy przez doświadczenie posługi tej sławią Boga zpodania wyznania waszego w Ewanielionie Christusowem, i zprostoty udzielenia waszego na nie i na wszytki.
2.WUJEK.1923Gdy przez doświadczenie téj posługi Boga chwalą za posłuszeństwo wyznania waszego ku Ewangelii Chrystusowéj, i za szczerość w udzielaniu przeciwko nim i przeciw wszystkim.
3.RAKOW.NTKtórzy dla doświadczenia posługowania tego chwalą Boga, za poddaństwo wasze zgodne pod Ewanielią Christusowę, i za prostotę udzielania ku nim i ku wszytkim;
4.GDAŃSKA.1881Gdy Boga chwalą za wasze poddaństwo Ewangielii Chrystusowej, za szczerość w udzielaniu przeciwko sobie i przeciwko wszystkim innym;
5.GDAŃSKA.2017Gdyż przez doświadczenie tej posługi chwalą Boga za to, że jesteście posłuszni wyznawanej przez siebie ewangelii Chrystusa i hojni w udzielaniu im i wszystkim innym;
6.JACZEWSKIKto daje jałmużnę, ten oddaje cześć Bogu, bo wypełnia zalecenia Ewangelii Chrystusowej, bo wyznaje się być bratem ubogich i wszystkich ludzi.
7.SYMONktórzy, dla wypróbowanej w tem posługowaniu cnoty waszej, wychwalają Boga za posłuszeństwo Ewangelji Chrystusowej, którą wyznajecie: za szczodrość w składaniu się na nich, i na innych:
8.MARIAWICIwielbią Boga za wasze posłuszeństwo wyznawaniu Ewangelii Chrystusowej i za szczodrobliwość w udzielaniu im i wszystkim;
9.DĄBR.WUL.1973którzy przez doświadczenie tej posługi wielbią Boga za posłuszeństwo wasze w wyznawaniu Ewangelii Chrystusowej i za prostotę, z jaką udzielacie i im, i wszystkim.
10.DĄBR.GR.1961którzy przez doświadczenie tej posługi wielbią Boga za posłuszeństwo wasze w wyznawaniu Ewangelii Chrystusowej oraz za prostotę, z jaką ich i wszystkich wspieracie.
11.TYSIĄCL.WYD5Ci, którzy oddają się tej posłudze, wielbią Boga za to, żeście posłuszni w wyznawaniu Ewangelii Chrystusa, a w prostocie stanowicie jedno z nimi i ze wszystkimi.
12.BRYTYJKADoznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi;
13.POZNAŃSKAPrzekonani dowodami, jakich dostarczycie im przez tę posługę, będą chwalić Boga za wasze posłuszeństwo w wyznawaniu ewangelii o Chrystusie i za hojność, z jaką dzielicie się swoimi dobrami, zarówno z nimi, jak i ze wszystkimi.
14.WARSZ.PRASKACi, którzy oddają się tej posłudze, wielbią Boga za to, żeście posłuszni w wyznawaniu Ewangelii Chrystusa, a w prostocie stanowicie jedno z nimi i ze wszystkimi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wszystko dla wypróbowania służby tych, co sławią Boga, dzięki podporządkowaniu się waszego wyznania Ewangelii Chrystusa, oraz szczerości wspólnoty względem nich i względem wszystkich.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNamacalny dowód tej posługi sprawi, że będą oni chwalić Boga za wasze posłuszeństwo związane z wyznawaniem zasad dobrej nowiny Chrystusa. Będą Go też chwalić za szczerość waszego poczucia jedności z nimi oraz ze wszystkimi.
17.TOR.PRZ.Przez doświadczenie tej służby, oddają chwałę Bogu z powodu posłuszeństwa wyznawanej przez was Ewangelii Chrystusa i za szczodrość wspólnoty wobec nich, i wobec wszystkich.