« 2Kor 9:1 2 List do Koryntian 9:2 2Kor 9:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo wiem pierwszą chęć waszę, którą się z was chwalę (u) Macedonów. Że Achaia gotowa jeszcze łoni. A (to) znas zapalenie rozdrażniło (ich) wiele.
2.WUJEK.1923Znam bowiem ochotne serce wasze, którem się przechwalam z was u Macedończyków, iż i Achaja gotowa jest od roku przeszłego, a ochota wasza wiele ich pobudziła.
3.RAKOW.NTBo znam ochotę umysłu waszego, którą się z was przechwalam u Macedończyków, iż Achaia gotowa jest od roku; a ona gorliwość która zwas poszła, pobudziła wiele ich.
4.GDAŃSKA.1881Bo znam ochotę umysłu waszego, którą się ja chlubię z was u Macedończyków, iż Achaja gotowa była od przeszłego roku; a ta wasza gorliwość wiele ich pobudziła.
5.GDAŃSKA.2017Znam bowiem waszą gotowość, z powodu której wobec Macedończyków chlubię się wami, że Achaja jest gotowa od zeszłego roku, i wasza gorliwość pobudziła wielu.
6.JACZEWSKIZnaną mi jest pod tym względem wasza gotowość: chlubiłem się nią przed mieszkańcami Macedonii. Wiem, że cała Achaja od roku i wiele osób z innych prowincyj gotowe są pójść za waszym przykładem.
7.SYMONZnam bowiem ochoczość waszą, dla której chwaliłem się wami u Macedończyków: gdyż Achaja gotowa już jest od roku przeszłego: a większą część ich pobudziła do tego gorliwość wasza.
8.MARIAWICIbo znam ochotne serce wasze i chlubię się z was u Macedończyków, że Achaja już od przeszłego roku jest gotowa i że wasz przykład pobudził wielu (do naśladowania).
9.DĄBR.WUL.1973Znam bowiem gotowość waszą, z której chlubię się wami u Macedończyków. Gdyż Achaja gotowa jest już od roku przeszłego, a gorliwość wasza pobudziła wielu.
10.DĄBR.GR.1961Znam bowiem gotowość waszą, z której chlubię się wami u Macedończyków (mówiąc), że Achaja gotowa jest już od roku przeszłego, a gorliwość wasza pobudziła wielu.
11.TYSIĄCL.WYD5Znam bowiem waszą gorliwość, dzięki której chlubię się wami wśród Macedończyków: Achaja gotowa jest już od zeszłego roku. I tak wasza gorliwość pobudziła wielu do współzawodnictwa.
12.BRYTYJKAZnam bowiem ochotną wolę waszą, z powodu której chlubię się wami przed Macedończykami, mówiąc, że Achaja już od zeszłego roku jest gotowa; i gorliwość wasza zachęciła wielu z nich.
13.POZNAŃSKAZnam bowiem waszą ochotę i z tego powodu chlubię się wami przed Macedończykami mówiąc, że Achaja jest przygotowana od zeszłego roku. Wasza gorliwość pobudziła wielu do współzawodnictwa.
14.WARSZ.PRASKAZnam bowiem waszą gorliwość, dzięki której chlubię się wami wśród Macedończyków: Achaja gotowa jest już od zeszłego roku. I tak wasza gorliwość pobudziła wielu do współzawodnictwa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż znam waszą ochotę, którą z waszego powodu chlubię się przed Macedończykami, że Achaja przygotowała się od roku; więc ten wasz zapał pobudził jeszcze liczniejszych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZnam waszą gotowość, którą szczycę się przed Macedończykami, mówiąc, że Achaja jest już od roku gotowa - i wasza gorliwość wielu pobudziła do czynu.
17.TOR.PRZ.2023Bo znam waszą gotowość, z powodu której chlubię się wami przed Macedończykami, że Achaja jest już gotowa od roku; a żarliwość wasza pobudziła wielu z nich .