« 2Kor 9:3 2 List do Koryntian 9:4 2Kor 9:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aby jako, jeśliby zemną przyszli Macedonowie, a zastaliby was nie gotowe, nie zawstydzili nas, że nie rzekę was, wczęści tego przechwalania.
2.WUJEK.1923Aby, gdyby ze mną przyszli Macedończycy, a znaleźli was niegotowe, nie zawstydziliśmy się my, (iż nie rzekę wy,) w téj rzeczy.
3.RAKOW.NTAby snadź jeśliby przyszli ze mną Macedończycy, a naleźliby was nie gotowe, nie zasromaliśmy się my, (żebych nie rzekł wy) w dufałym tym przechwalaniu.
4.GDAŃSKA.1881Abyśmy snać, jeźliby ze mną przyszli Macedończycy, a znaleźli was niegotowymi, nie zawstydzili się my, (że nie rzekę wy), za tak bezpieczną chlubę.
5.GDAŃSKA.2017I abyśmy, jeśli przypadkiem przybyliby ze mną Macedończycy i zastali was nieprzygotowanymi, nie byli zawstydzeni my – żeby nie powiedzieć: wy – za tak śmiałe przechwalanie się.
6.JACZEWSKIbym nie potrzebował się wstydzić. I wam byłoby to nieładnie, gdybym przybywszy z Macedończykami, nie znalazł w was tej gotowości, z której się chlubiłem.
7.SYMONaby, jeżeli ze mną przyjdą Macedończycy, a nie znajdą was gotowymi, nie było wstydu nam (że nie rzekę wam) w tej sprawie.
8.MARIAWICIaby snać, jeśliby przyszli ze mną Macedończycy i znaleźliby was niegotowymi, nie zawstydziliśmy się my, że nie powiem wy, tego, żeśmy z taką ufnością chwalili się wami.
9.DĄBR.WUL.1973Gdyby bowiem przybyli ze mną Macedończycy i zastali was nie przygotowanymi, to i my (że już nie wspomnę o was) musielibyśmy się wstydzić tej rzeczy.
10.DĄBR.GR.1961Gdyby bowiem przybyli ze mną Macedończycy i zastali was nieprzygotowanymi, to i my (że już nie wspomnę o was) musielibyśmy się wstydzić tej rzeczy.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdyby bowiem przybyli ze mną Macedończycy i gdyby stwierdzili, żeście nie przygotowani, zawstydzilibyśmy się my - nie chcę już mówić, że i wy - z powodu takiego stanu rzeczy.
12.BRYTYJKAByśmy, w razie gdyby razem ze mną przyszli Macedończycy i zastali was nie przygotowanymi, nie byli zawstydzeni, my, nie mówiąc już o was, z powodu tej ufności.
13.POZNAŃSKAGdyby przypadkiem przybyli ze mną Macedończycy i zastali was nie przygotowanych, zawstydzilibyśmy się - już nie mówiąc o was - z powodu tej ufności.
14.WARSZ.PRASKAGdyby bowiem przybyli ze mną Macedończycy i gdyby stwierdzili, żeście nie przygotowani, zawstydzilibyśmy się my – nie chcę już mówić, że i wy – z powodu takiego stanu rzeczy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Żeby przypadkiem, jeśli przyjdą ze mną Macedończycy, nie znaleźli was nieprzygotowanymi, a my (żebym nie powiedział wy), byśmy nie zostali zawstydzeni w istocie tej chluby.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo gdyby przyszli ze mną Macedończycy i zastali was nieprzygotowanymi, byłoby nam wstyd, nie mówiąc już o was.
17.TOR.PRZ.Abyśmy czasem, gdyby przyszli ze mną Macedończycy i znaleźli was nieprzygotowanych, nie zostali zawstydzeni – aby nie powiedzieć – że raczej wy, na podstawie tej chluby.