« 2Kor 9:4 2 List do Koryntian 9:5 2Kor 9:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Za rzecz potrzebną przeto miałem uprosić braciej, żeby wprzód szli do was, i wprzód nagot[o]wali drzewiej opowiedziane błogosławienie wasze, żeby nagotowano było, tak jako błogosławienie, a nie jako łakomstwo.
2.WUJEK.1923Za potrzebnąm tedy rozumiał prosić braciéj, aby do was wprzód poszli, i pierwéj zgotowali przed tem obiecane błogosławieństwo, aby to było gotowe tak jako błogosławieństwo, a nie jako łakomstwo.
3.RAKOW.NTZa potrzebną tedy rozumiałem napomnieć bracią, aby wprzód poszli do was, i pierwej zgotowali waszę szczodrobliwość przed tym opowiedzianą, aby była gotowa, tak jako szczodrobliwość, a nie jako wyciśnienie.
4.GDAŃSKA.1881Zdało mi się tedy za rzecz potrzebną, napomnieć braci, aby do was wprzód poszli i pierwej zgotowali przedtem opowiedzianą waszę szczodrobliwość, aby była gotowa tak jako szczodrobliwość, a nie jako rzecz przymuszona.
5.GDAŃSKA.2017Uważałem więc za konieczne zachęcić braci, aby wcześniej udali się do was i zawczasu przygotowali przedtem obiecany wasz hojny dar, aby był gotowy jako wyraz hojności, a nie skąpstwa.
6.JACZEWSKIZa rzecz przeto konieczną uznałem zobowiązać braci, aby mnie uprzedzili do was i przygotowali was do złożenia obiecanej jałmużny. Jałmużnę tę dajcie wedle swej możności chętnem sercem, jako ofiarę, nie zaś jako przymusowy podatek
7.SYMONZa potrzebne tedy uznałem prosić braci, aby do was wprzód poszli, i zawczasu przygotowali obiecane już dawniej błogosławieństwo: i to jako błogosławieństwo, a nie sknerstwo.
8.MARIAWICIUważałem tedy za rzecz potrzebną prosić braci, aby szli prędzej do was i żeby przygotowali przyobiecane błogosławieństwo, aby było już gotowe jako błogosławieństwo, a nie jako chciwość.
9.DĄBR.WUL.1973Uznałem tedy za konieczne prosić braci, by wyruszyli do was przed nami i przygotowali zawczasu uprzednio przyobiecane błogosławieństwo: i to jako błogosławieństwo, a nie jako sknerstwo.
10.DĄBR.GR.1961Uznałem tedy za konieczne prosić braci, by wyruszyli do was przed nami i przygotowali zawczasu uprzednio przyobiecane przez was dary: i to jako wyraz hojności, a nie skąpstwa.
11.TYSIĄCL.WYD5Uważałem przeto za konieczne prosić braci, aby przybyli wcześniej do was i przygotowali już przedtem obiecaną przez was darowiznę, która oby się okazała hojnością, a nie sknerstwem.
12.BRYTYJKADlatego uznałem za rzecz konieczną, żeby wezwać braci, by przed nami poszli do was i zawczasu przygotowali poprzednio zapowiedziany dar, tak aby on był wyrazem hojności, a nie skąpstwa.
13.POZNAŃSKAUważałem przeto za konieczne poprosić braci, aby wcześniej przybyli do was i przygotowali uprzednio obiecany hojny dar. Gotowy już dar będzie oznaką hojności, a nie sknerstwa.
14.WARSZ.PRASKAUważałem przeto za konieczne prosić braci, aby przybyli wcześniej do was i przygotowali już przedtem obiecaną przez was darowiznę, która oby się okazała hojnością, a nie sknerstwem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Uznałem więc za konieczne zachęcić braci, aby wcześniej do was poszli oraz zawczasu przygotowali wasz zapowiedziany, hojny dar, i by to było gotowe jako chwała oddawana Bogu, a nie jako przejaw chciwości.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITUznałem zatem, że warto poprosić braci, aby poszli do was wcześniej i zawczasu przygotowali obiecany już przez was dar, tak aby rzeczywiście był to dar, a nie okruch skąpstwa.
17.TOR.PRZ.Uznałem za konieczne zachęcić tych braci, aby do was wcześniej poszli i przygotowali zapowiedziany wcześniej wasz hojny dar, aby był on gotowy jako wyraz hojności, a nie jako przejaw skąpstwa.