« 2Kor 9:5 2 List do Koryntian 9:6 2Kor 9:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz to mówię, kto sieje skąpo, skąpo i żąć będzie; a kto sieje szczodrze, szczodrze i żąć będzie. Kto też sieje w błogosławieństwiech, w błogosławieństwach żąć będzie.
2.WUJEK.1923A to powiadam: Kto skąpie sieje, skąpie téż żąć będzie, a kto sieje w błogosławieństwach, z błogosławieństw téż żąć będzie.
3.RAKOW.NTA to mówię: Kto sieje skąpie, skąpie też żąć będzie; A kto sieje szczodrobliwie, szczodrobliwie też żąć będzie.
4.GDAŃSKA.1881Ale tak mówię: Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie; a kto obficie sieje, obficie też żąć będzie.
5.GDAŃSKA.2017Lecz mówię: Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie.
6.JACZEWSKIOstrzegam zaś was, że kto mało sieje, ten mało i zbiera; tak, - kto obfitą daje jałmużnę, ten i obfite za nią otrzymuje łaski.
7.SYMONA to powiadam: Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie: a kto sieje z błogosławieństwy, z błogosławieństwy też żąć będzie.
8.MARIAWICIA to powiadam: Kto skąpo sieje, skąpo będzie żął; a kto sieje hojnie, hojnie też żąć będzie.
9.DĄBR.WUL.1973A to powiadam: Kto skąpo sieje, skąpo też i żąć będzie, a kto sieje szczodrze, obficie też żąć będzie.
10.DĄBR.GR.1961A to (powiadam): Kto skąpo sieje, skąpo, też i żąć będzie, a kto sieje hojnie, obficie też żąć będzie.
11.TYSIĄCL.WYD5Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten i skąpo zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie.
12.BRYTYJKAA powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie.
13.POZNAŃSKAPamiętajcie o tym, że kto skąpo sieje, ten będzie zbierał skąpe plony, a kto hojnie sieje, ten zbierze bogate plony.
14.WARSZ.PRASKATak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale tak: Ten, co sieje oszczędnie oszczędnie też będzie żąć; a ten, co sieje według hojności według hojności też będzie żąć.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPragnę bowiem podkreślić: Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie, a kto obficie sieje, obficie żąć będzie.
17.TOR.PRZ.To natomiast sądzę : Kto skąpo sieje, skąpo też będzie żąć; a kto sieje hojnie, będzie też hojnie żąć.