« 2Kor 9:8 2 List do Koryntian 9:9 2Kor 9:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jako napisano: Rozsypał, dał ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki.
2.WUJEK.1923Jako napisano jest: Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki wieków.
3.RAKOW.NTJako napisano jest: Rosproszył, dał ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki.
4.GDAŃSKA.1881Jako napisane: Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość jego zostaje na wieki.
5.GDAŃSKA.2017Jak jest napisane: Rozrzucił, dał ubogim, jego sprawiedliwość trwa na wieki.
6.JACZEWSKIjako ten, o którym napisano: Był hojnym, dał ubogim; sprawiedliwość jego trwa na wieki wieków.
7.SYMONjako napisano jest: Rozsypał, dał biednym: sprawiedliwość jego trwa na wieki.
8.MARIAWICIjako napisane jest: Rozproszył i dał ubogim; sprawiedliwość Jego trwa na wieki wieków.
9.DĄBR.WUL.1973jako napisane jest: Rozsypał, dał ubogim, a sprawiedliwość jego trwa na wieki wieków.
10.DĄBR.GR.1961jak napisane jest: Rozsypał, dał ubogim, a sprawiedliwość jego trwa na wieki.
11.TYSIĄCL.WYD5według tego, co jest napisane: Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki.
12.BRYTYJKAJak napisano:Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, Sprawiedliwość jego trwa na wieki.
13.POZNAŃSKAzgodnie z tym, co zostało napisane: "Rozdzielił i dał ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki",
14.WARSZ.PRASKAwedług tego, co jest napisane: Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.jak jest napisane: Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość Jego trwa do wieczności.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITzgodnie ze słowami: Hojnie rozdziela, wspiera ludzi biednych - Jego sprawiedliwość trwa wiecznie.
17.TOR.PRZ.Jak jest napisane: Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki.