« Gal 1:7 List do Galatów 1:8 Gal 1:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale choćby i my, albo anioł znieba opowiedał wam, mimo (to) cośmy opowiedali wam, anathema niech będzie.
2.WUJEK.1923Ale choćby my, albo Aniół z nieba przepowiadał wam mimo to, cośmy wam przepowiadali, niech będzie przeklęctwem.
3.RAKOW.NTAle choćby i my, abo Anioł z nieba przepowiedał wam nad to cośmy przepowiedali wam, przeklęctwem niech będzie.
4.GDAŃSKA.1881Ale choćbyśmy i my, albo Anioł z nieba opowiadał wam Ewangieliję mimo tę, którąśmy wam opowiadali, niech będzie przeklęty.
5.GDAŃSKA.2017Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty.
6.JACZEWSKIAle, chociażbyśmy my sami, albo jakiś anioł z nieba zstąpił i usiłował ogłaszać wam inną Ewangelię, nie tę, którąśmy wam głosili: - nie wierzcie mu.
7.SYMONAle gdybyśmy i my, lub anioł z nieba głosił wam Ewangelję inną od tej, którąśmy wam głosili, niech będzie przeklęty!
8.MARIAWICIAle choćbyśmy też i my, albo i Anioł z nieba opowiadał wam Ewangelię, okrom tej, którąśmy wam opowiadali, niech będzie przeklętym.
9.DĄBR.WUL.1973Ale choćbyśmy i my albo nawet anioł z nieba głosił wam coś ponadto, cośmy wam głosili — niech będzie przeklęty.
10.DĄBR.GR.1961Ale choćbyśmy i my albo nawet anioł z nieba głosił wam coś ponadto, cośmy wam głosili – niech będzie przeklęty!
11.TYSIĄCL.WYD5Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty!
12.BRYTYJKAAle choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!
13.POZNAŃSKAAle choćbyśmy sami czy nawet anioł z nieba głosił wam coś innego, niż myśmy wam głosili, niech będzie wyklęty!
14.WARSZ.PRASKAI jeśli znalazłby się ktoś – mniejsza o to, kto by to był: my sami czy jakiś anioł z nieba – kto głosiłby inną Ewangelię niż ta, którą myśmy wam głosili – niech będzie przeklęty.
15.KALETAAle choćbyśmy i my albo anioł z nieba opowiadał_Ewangelię mimo [tę], którą opowiadaliśmy wam, przeklęty niech_będzie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale choćbyśmy my, czy też anioł z Nieba opowiadał wam ewangelię, wbrew tej, którą wam ogłosiliśmy, niech będzie osobą przeklętą.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITAle choćby nawet ktoś z nas albo sam anioł z nieba głosił wam dobrą nowinę różną od tej, którą wam przekazaliśmy, niech będzie przeklęty!
18.TOR.PRZ.Ale jeśli nawet my lub anioł z nieba głosiłby wam Ewangelię inną od tej, którą my wam ogłosiliśmy, niech jest przeklęty.