« Gal 3:9 List do Galatów 3:10 Gal 3:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo którzykolwiek z uczynków zakonu są, pod przeklęctwem są. Bo napisano: Przeklęty wszelki kto nie wytrwa we wszytkim co napisano w księgach zakonu, aby ono czynił.
2.WUJEK.1923Albowiem którzykolwiek są z uczynków zakonu, pod przeklęctwem są; bo napisano jest: Przeklęty każdy, któryby nie trwał we wszystkiem, co napisano w księgach zakonu, aby ono czynił.
3.RAKOW.NTIle ich bowiem z uczynków zakonu jest, pod przeklęctwem są. Bo napisano jest: Przeklęty każdy który nie wytrwa we wszytkich rzeczach które napisano w księgach zakonu, aby czynił one.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem ile ich jest z uczynków zakonu, pod przeklęstwem są; bo napisane: Przeklęty każdy, który by nie został we wszystkiem, co napisane w księgach zakonu, aby to czynił.
5.GDAŃSKA.2017Na wszystkich bowiem, którzy są z uczynków prawa, ciąży przekleństwo, bo jest napisane: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w wypełnianiu wszystkiego, co jest napisane w księdze Prawa.
6.JACZEWSKIpoddani zaś prawu są poddani i przekleństwu, napisano bowiem: przeklęty każdy, kto nie wypełnił wszystkiego, co napisano w księdze prawa.
7.SYMONWszyscy bowiem, którzy się opierają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem, albowiem napisano jest: Przeklęty, ktokolwiek nie trwa w pełnieniu tego wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu.
8.DĄBR.WUL.1973Wszyscy bowiem, którzy są z uczynków Zakonu, są pod przekleństwem. Bo napisane jest: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze Zakonu.
9.DĄBR.GR.1961Wszyscy bowiem, którzy są z uczynków Zakonu, znajdują się pod przekleństwem. Bo napisane jest: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze Zakonu.
10.TYSIĄCL.WYD5Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach wymaganych przez Prawo, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa.
11.BRYTYJKABo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem; napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu.
12.POZNAŃSKACi natomiast, którzy powołują się na uczynki nakazane przez Prawo, ściągają na siebie przekleństwo. Napisano bowiem: Przeklęty niech będzie każdy, kto nie zachowuje wiernie wszystkich przepisów zawartych w Księdze Prawa".
13.WARSZ.PRASKANatomiast przekleństwo ciąży na tych wszystkich, którzy pokładają nadzieję w uczynkach dokonanych według nakazów Prawa. Jest bowiem napisane: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wszystkiego, co nakazuje Księga Prawa.
14.KALETAIle_ich bowiem z uczynków zakonu jest, pod przekleństwem są; napisane bowiem, że: Przeklęty każdy, który nie zostałby [we] wszystkim, [co] napisane w księdze zakonu, [aby] czynił to.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ ci, co są z uczynków Prawa są pod przekleństwem. Gdyż jest napisane: Przeklęty każdy, który nie trwa we wszystkich przykazaniach, które są napisane w zwoju Prawa, by je uczynić
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNa wszystkich bowiem, którzy polegają na uczynkach Prawa, ciąży przekleństwo, gdyż jest napisane: Przeklęty każdy, kto nie trwa we wszystkim, co zostało nakazane w zwoju Prawa.
17.TOR.NOWE.PRZ.Wszyscy bowiem, którzy są z uczynków Prawa, są pod przekleństwem, bo napisano: Przeklęty każdy, kto nie trwa we wszystkich przepisach, które są zapisane w zwoju Prawa, aby je uczynił.