« Gal 3:10 List do Galatów 3:11 Gal 3:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A iż w zakonie żaden się nie usprawiedliwia u Boga, jawno (jest). Iż sprawiedliwy z wiary żyw będzie.
2.WUJEK.1923A iż przez zakon żaden nie bywa usprawiedliwion u Boga, jawno jest, iż sprawiedliwy z wiary żywie.
3.RAKOW.NTA iż przez zakon żaden nie bywa usprawiedliwiony u Boga, jawno jest sstąd: Iż sprawiedliwy z wiary, żyć będzie.
4.GDAŃSKA.1881A iż przez zakon nikt nie bywa usprawiedliwiony przed Bogiem, jawna jest stąd, bo "sprawiedliwy z wiary żyć będzie".
5.GDAŃSKA.2017A że przez prawo nikt nie jest usprawiedliwiony przed Bogiem, jest oczywiste, bo: Sprawiedliwy będzie żył z wiary.
6.JACZEWSKIPonieważ zaś nie napisano, aby prawo miało moc usprawiedliwienia: przeto sprawiedliwemu tylko wiara daje życie prawdziwe.
7.SYMONA że przez zakon nikt się nie usprawiedliwia przed Bogiem, rzecz to jest jasna: ponieważ sprawiedliwy z wiary żyje.
8.DĄBR.WUL.1973Oczywiście przez Zakon nikt się nie usprawiedliwi przed Bogiem, bo sprawiedliwy z wiary żyje.
9.DĄBR.GR.1961A jasne jest, że przez Zakon nikt się nie usprawiedliwi przed Bogiem, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
10.TYSIĄCL.WYD5A że w Prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy żyć będzie dzięki wierze.
11.BRYTYJKAA że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
12.POZNAŃSKAJest rzeczą zrozumiałą, że nikt nie doznaje usprawiedliwienia u Boga przez Prawo, ponieważ napisano: "Sprawiedliwy żyć będzie dzięki wierze".
13.WARSZ.PRASKATo zaś, że nikt nie może uchodzić w oczach Boga za sprawiedliwego na mocy Prawa, wynika [z Pisma, które mówi], że sprawiedliwy będzie żyć dzięki wierze.
14.KALETAŻe zaś przez zakon nikt [nie] bywa_usprawiedliwiony przed Bogiem, jawna, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć_będzie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A, że w Prawie Mojżesza nikt nie jest uznawany za sprawiedliwego przed Bogiem, to oczywiste, gdyż: Sprawiedliwy będzie żył z wiary
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTo natomiast, że Prawo nikogo nie usprawiedliwi przed Bogiem, jest rzeczą oczywistą. Czytamy przecież: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
17.TOR.NOWE.PRZ.Ale to, że przez Prawo nikt przed Bogiem nie jest uznawany za sprawiedliwego jest oczywiste, gdyż: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.