« Gal 3:7 List do Galatów 3:8 Gal 3:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przejzrzawszy lepak pismo, iż z wiary usprawiedliwia Bóg narody, wprzód dobre poselstwo zwiastuje Abrahamowi, że ubłogosławione będą w tobie wszytcy narodowie.
2.WUJEK.1923A upatrując Pismo, iż z wiary Bóg usprawiedliwia pogany, przedtem opowiadało Abrahamowi: Iż będą błogosławione w tobie wszystkie narody.
3.RAKOW.NTA upatrując Pismo, iż z wiary Bóg usprawiedliwia Pogany, przedtym opowiedało Abraamowi: Iż będą błogosławieni w tobie wszyscy narodowie.
4.GDAŃSKA.1881A upatrzywszy to Pismo, iż z wiary Bóg usprawiedliwia pogan, przedtem opowiedziało Abrahamowi, iż w tobie będą błogosławione wszystkie narody.
5.GDAŃSKA.2017A Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary będzie usprawiedliwiał pogan, wcześniej ogłosiło ewangelię Abrahamowi: W tobie będą błogosławione wszystkie narody.
6.JACZEWSKIW duchu prorockim przepowiedziało Pismo, że wiara da usprawiedliwienie przed Bogiem; o Abrahamie bowiem wyrzekło, iż przezeń błogosławione będą wszystkie narody.
7.SYMONA że Pismo przewidziało, iż z wiary Bóg usprawiedliwia pogan, zapowiedziało Abrahamowi radosną tę nowinę: W tobie błogosławione będą wszystkie narody.
8.DĄBR.WUL.1973A Pismo przewidziało, że z wiary usprawiedliwiać będzie pogan, i zapowiedział Bóg Abrahamowi: W tobie błogosławione będą wszystkie narody.
9.DĄBR.GR.1961A Pismo przewidziało, że z wiary Bóg usprawiedliwiać będzie pogan, i zapowiedziało Abrahamowi: W tobie błogosławione będą wszystkie narody.
10.TYSIĄCL.WYD5I stąd Pismo, widząc, że w przyszłości Bóg dzięki wierze będzie dawał poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę: W tobie będą błogosławione wszystkie narody.
11.BRYTYJKAA Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: W tobie będą błogosławione wszystkie narody.
12.POZNAŃSKAPismo zaś przewidując, że Bóg usprawiedliwi pogan dzięki wierze, dało Abrahamowi tę radosną nowinę: "Ty będziesz błogosławieństwem dla wszystkich narodów".
13.WARSZ.PRASKAI dlatego Pismo widząc naprzód, że Bóg będzie czynił pogan sprawiedliwymi na mocy ich wiary, mówi o Abrahamie: W tobie będą błogosławione wszystkie narody.
14.KALETAUpatrzywszy zaś Pismo, że z wiary usprawiedliwia pogan Bóg, przedtem_opowiedziało Abrahamowi, iż będą_błogosławione w tobie wszystkie narody.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Pismo zwiastowało, że Bóg uznaje pogan za sprawiedliwych z wiary, bo wcześniej ogłosił Abrahamowi, że w tobie będą błogosławieni wszyscy poganie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPismo zaś, które przewidywało, że Bóg będzie usprawiedliwiał pogan na podstawie wiary, już wcześniej zapowiedziało Abrahamowi: W tobie będą błogosławione wszystkie narody.
17.TOR.NOWE.PRZ.A Pismo przewidziało, że Bóg z wiary uznaje za sprawiedliwych pogan; wcześniej ogłosiło tę dobrą nowinę Abrahamowi: W tobie będą błogosławione wszystkie narody.