« Gal 4:9 List do Galatów 4:10 Gal 4:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dni zachowujecie, i miesiące, i czasy, i lata.
2.WUJEK.1923Pilnujecie dni i miesięcy i czasów i roków.
3.RAKOW.NTDni zachowywacie, i miesiące, i czasy, i lata.
4.GDAŃSKA.1881Przestrzegacie dni i miesiące, i czasy, i lata.
5.GDAŃSKA.2017Zachowujecie dni i miesiące, pory i lata.
6.JACZEWSKICzyż na sposób pogański lub żydowski chcecie wyróżniać dnie, miesiące, pory roku i lata?
7.SYMONPilnujecie dni, i miesięcy, i czasów, i lat.
8.DĄBR.WUL.1973Przestrzegacie dni i miesięcy, i czasów, i lat.
9.DĄBR.GR.1961Baczycie na dni i miesiące, okresy i lata.
10.TYSIĄCL.WYD5Zachowujecie dni, święta nowiu i lata!
11.BRYTYJKAZachowujecie dni i miesiące, i pory roku, i lata!
12.POZNAŃSKADokładnie przestrzegacie dni, miesięcy, pór roku i lat.
13.WARSZ.PRASKAPrzywiązujecie tak wielką wagę do niektórych dni, miesięcy, pewnych pór roku lub całych lat.
14.KALETADni przestrzegacie i miesiące, i czasy, i lata.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pilnujecie sobie dni, miesięcy, pór i lat.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzestrzegacie dni, miesięcy, świąt i lat!
17.TOR.NOWE.PRZ.Pilnujecie dni i miesięcy, i pór roku, i lat.