« Gal 4:12 List do Galatów 4:13 Gal 4:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wiecie lepak, że przez mdłość ciała powiedałem wam Ewanielion pierwej.
2.WUJEK.1923A wiecie, iżem już dawno przez krewkość ciała przepowiadał wam Ewangelią.
3.RAKOW.NTA wiecie iżem przez mdłość ciała przepowiedał wam Ewanielią pierwej;
4.GDAŃSKA.1881Bo wiecie, żem w słabości ciała wam z przodku Ewangieliję opowiadał.
5.GDAŃSKA.2017Wiecie przecież, że pierwszy raz głosiłem wam ewangelię w słabości ciała.
6.JACZEWSKIwiecie owszem, że gdy przybyłem do was otoczony całą słabością ciała mego i opowiadałem wam Ewangelią, - to wy oną słabością moją nie gorszyliście się;
7.SYMONA wiecie, w jakiej słabości ciała za pierwszym razem opowiadałem wam Ewangelję:
8.DĄBR.WUL.1973A wiecie, żem w słabości ciała głosił wam uprzednio Ewangelię.
9.DĄBR.GR.1961A wiecie, żem w słabości ciała głosił wam poprzednio Ewangelię.
10.TYSIĄCL.WYD5Wiecie przecież, jak pierwszy raz głosiłem wam Ewangelię, zatrzymany chorobą,
11.BRYTYJKAWiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem ewangelię.
12.POZNAŃSKAWiecie natomiast, że gdy po raz pierwszy głosiłem wam ewangelię, trapiła mnie choroba,
13.WARSZ.PRASKAPamiętacie przecież, jak po raz pierwszy zjawiłem się wśród was, by głosić Dobrą Nowinę. Byłem wtedy chory.
14.KALETAWiecie zaś, że w słabości ciała Ewangelię_opowiadałem wam z_przodku.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wiecie, że wcześniej ogłosiłem wam Dobrą Nowinę, pośród słabości cielesnej natury,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWiecie przecież, że po raz pierwszy głosiłem wam dobrą nowinę zatrzymany przez chorobę.
17.TOR.NOWE.PRZ.Wiecie bowiem, że po raz pierwszy ogłosiłem wam Ewangelię na skutek słabości ciała;