« Gal 4:13 List do Galatów 4:14 Gal 4:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A kuszenia mego, które wciele mojem, nie zgardziliście, aniście odrzucili. Ale jako anioła Bożego przjęliście mię. Jako Christusa Jesusa.
2.WUJEK.1923A pokusy waszéj w ciele mojem nie lekceście ważyli, aniście odrzucili; aleście mię przyjęli jako Anioła Bożego, jako Chrystusa Jezusa.
3.RAKOW.NTA pokuszenia mego które było w ciele moim, nie nizaczeście poczytali, aniście pogardzili, ale jako Anioła Bożego przyjęliście mię, jako Christusa Jezusa.
4.GDAŃSKA.1881A pokuszenia mego, które było w ciele mojem, sobie nie lekceważyliście, aniście niem gardzili, aleście mię jako Anioła Bożego przyjęli i jako Chrystusa Jezusa.
5.GDAŃSKA.2017A mojej cielesnej próby nie lekceważyliście sobie ani nie wzgardziliście, ale przyjęliście mnie jak anioła Boga, jak samego Chrystusa Jezusa.
6.JACZEWSKInie pogardzaliście mną, jako człowiekiem dającym się prześladować, ale przyjęliście mnie jako posłańca Bożego, jako samego Jezusa Chrystusa.
7.SYMONwy jednak tego, co było dla was próbą w mem ciele, nie lekceważyliście, aniście odtrącili: aleście mię przyjęli, jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa.
8.MARIAWICIa jednak nie wzgardziliście próbami mojemi, które ponosiłem w ciele mojem, i nie odrzuciliście mię, aleście mię przyjęli jako Anioła Bożego, jako Chrystusa Jezusa.
9.DĄBR.WUL.1973Ale wy nie wzgardziliście aniście odtrącili tego, co w ciele moim było dla was próbą, aleście mię przyjęli jak Anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa.
10.DĄBR.GR.1961Ale wy nie wzgardziliście ani odtrąciliście tego, co w ciele moim było dla was próbą, ale przyjęliście mnie jak Anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa.
11.TYSIĄCL.WYD5i jak mimo próby, na jaką moje niedomaganie cielesne was wystawiło, nie wzgardziliście mną ani nie odtrąciliście, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak samego Chrystusa Jezusa.
12.BRYTYJKAI chociaż stan mój cielesny wystawił was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną ani nie plunęliście na mnie, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, Jak Chrystusa Jezusa.
13.POZNAŃSKAnatomiast wy nie tylko nie wzgardziliście mną i nie odepchnęliście mnie, choć moje ciało mogło dawać do tego powód, lecz przyjęliście mnie jak wysłańca Boga, jak samego Chrystusa Jezusa.
14.WARSZ.PRASKAAle wy, mimo próby, na jaką byliście narażeni wskutek niedomagań mojego ciała, nie wzgardziliście mną ani nie odrzuciliście mnie, lecz przeciwnie, przyjęliście mnie jak anioła Bożego albo jak samego Jezusa Chrystusa.
15.KALETAA pokuszenia waszego w ciele moim nie lekceważyliście, ani [nim nie] gardziliście, ale jako anioła Bożego przyjęliście mnie, jako Chrystusa Jezusa.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i mojej próby w ciele wewnętrznym. Lecz nie zlekceważyliście mojego zwiastowania, ani nim nie wzgardziliście, ale przyjęliście mnie jak anioła Boga, podobnie jak Chrystusa Jezusa.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITI chociaż stan mego ciała wystawił was na próbę, nie pogardziliście mną ani nie odrzuciliście mnie, lecz przyjęliście jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa.
18.TOR.PRZ.A próbą moją, w moim ciele, nie wzgardziliście, ani mnie nie odrzuciliście, ale przyjęliście mnie jak posłańca Bożego, jak Chrystusa Jezusa.