« Gal 4:15 List do Galatów 4:16 Gal 4:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A tak nieprzyjacielem waszym zostałem, prawdę mówiąc wam?
2.WUJEK.1923Więcem się wam stał nieprzyjacielem, prawcie wam mówiąc?
3.RAKOW.NTI takżem się nieprzyjacielem waszym sstał prawdę wam opowiedając?
4.GDAŃSKA.1881Takżem się stał nieprzyjacielem waszym, prawdę wam mówiąc?
5.GDAŃSKA.2017Czy mówiąc wam prawdę, stałem się waszym nieprzyjacielem?
6.JACZEWSKICzy teraz stałem się wam nieprzyjacielem przeto, iż wam prawdę mówię?
7.SYMONCzy stałem się wam nieprzyjacielem dlatego, że mówiłem wam prawdę?
8.DĄBR.WUL.1973Czyż więc stałem się wam nieprzyjacielem dlatego, że mówię wam prawdę?
9.DĄBR.GR.1961Czyż więc stałem się waszym nieprzyjacielem dlatego, że mówię wam prawdę?
10.TYSIĄCL.WYD5Czy dlatego stałem się waszym wrogiem, że mówiłem wam prawdę?
11.BRYTYJKACzy stałem się nieprzyjacielem waszym dlatego, że wam prawdę mówię?
12.POZNAŃSKACzyż więc, mówiąc wam prawdę, stałem się waszym wrogiem?
13.WARSZ.PRASKACzyż obecnie stałem się waszym wrogiem przez to, że mówię wam prawdę?
14.KALETATak_że nieprzyjacielem waszym się_stałem, prawdę_mówiąc wam?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wobec tego, czy stałem się waszym nieprzyjacielem, mówiąc wam prawdę?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy dlatego stałem się waszym wrogiem, że mówię wam prawdę?
17.TOR.NOWE.PRZ.A tak, czy stałem się waszym nieprzyjacielem mówiąc wam prawdę?