« Gal 4:22 List do Galatów 4:23 Gal 4:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale który z niewolnice, wedle ciała narodził się; a który z swobodnej, przez obietnicę.
2.WUJEK.1923Lecz który z niewolnice, według ciała się narodził, a który z wolnéj, przez obietnicę.
3.RAKOW.NTA onci który był z służebnice, według ciała się narodził; A on który z wolnej, przez obietnicę.
4.GDAŃSKA.1881Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, a który z wolnej, według obietnicy.
5.GDAŃSKA.2017Lecz ten z niewolnicy urodził się według ciała, ten zaś z wolnej – według obietnicy.
6.JACZEWSKIi że syn niewolnicy urodził się wedle prawa natury, a syn wolnej przyszedł na świat w skutek objetnicy Bożej?
7.SYMONLecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził: a który z wolnej, wskutek obietnicy:
8.DĄBR.WUL.1973Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się narodził, a który z wolnej, dzięki obietnicy.
9.DĄBR.GR.1961Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się narodził, a który z wolnej, dzięki obietnicy.
10.TYSIĄCL.WYD5Lecz ten z niewolnicy urodził się tylko według ciała, ten zaś z wolnej na skutek obietnicy.
11.BRYTYJKALecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy.
12.POZNAŃSKASyn z niewolnicy był zrodzony zwyczajnie, według praw ciała, a syn z wolnej - dzięki obietnicy.
13.WARSZ.PRASKATen, którego matką była niewolnica, przyszedł na świat w sposób cielesny, ten zaś, którego matką była kobieta wolna, narodził się na mocy obietnicy [Bożej].
14.KALETALecz [ten] z niewolnicy według ciała się_urodził, [ten] zaś z wolnej, według obietnicy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz ten z niewolnicy został urodzony według cielesnej natury, zaś ten z wolnej z powodu obietnicy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTen z niewolnicy narodził się tylko dzięki zabiegom ciała, ten z wolnej - na mocy obietnicy.
17.TOR.NOWE.PRZ.A ten jednakże, który był z niewolnicy, jest zrodzony zgodnie z wolą ciała, ten natomiast z wolnej, ze względu na obietnicę.