« Gal 4:25 List do Galatów 4:26 Gal 4:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz wysoka Jerozolima swobodna jest, która jest matką naszą.
2.WUJEK.1923A ono, które wzgórę jest Jeruzalem, wolne jest, które jest matka nasza.
3.RAKOW.NTLecz ono z wysoka Jeruzalem, wolna jest, która jest matką wszytkich nas.
4.GDAŃSKA.1881Lecz ono górne Jeruzalem wolne jest, które jest matką wszystkich nas.
5.GDAŃSKA.2017Natomiast Jeruzalem, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką nas wszystkich.
6.JACZEWSKI- druga zaś matka, Sara, jest obrazem onej wyższej Jerozolimy, naszego kościoła, naszej matki, nie niewolnicy lecz wolnej.
7.SYMONAle Jeruzalem górne, wolne jest: i onoć jest matką naszą.
8.DĄBR.WUL.1973Ale Jeruzalem górne wolne jest i ono jest matką naszą.
9.DĄBR.GR.1961Ale Jeruzalem górne wolne jest i ono jest matką naszą.
10.TYSIĄCL.WYD5Natomiast górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką.
11.BRYTYJKAJeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą.
12.POZNAŃSKAJeruzalem zaś górne cieszy się wolnością. Ono to właśnie jest naszą matką.
13.WARSZ.PRASKANatomiast Jerozolima niebieska jest wolna i to ją właśnie mamy za naszą matkę.
14.KALETALecz górne Jeruzalem wolne jest, które jest matką naszą.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jerozolima w górze jest wolna; ta, która jest matką wszystkich nas.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNatomiast górna Jerozolima jest wolna - i ona jest naszą matką.
17.TOR.NOWE.PRZ.Lecz górna Jerozolima jest wolna i ona jest matką nas wszystkich.