« Gal 4:27 List do Galatów 4:28 Gal 4:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz my bracia wedle Izaakowej obietnice dzieci jesteśmy.
2.WUJEK.1923A my, bracia! według Izaaka jesteśmy synami obietnice.
3.RAKOW.NTA my bracia, według Izaaka, obietnice dziatkami jesteśmy.
4.GDAŃSKA.1881My tedy, bracia! tak jako Izaak, jesteśmy dziatkami obietnicy.
5.GDAŃSKA.2017My więc, bracia, jak Izaak jesteśmy dziećmi obietnicy.
6.JACZEWSKIMy to, bracia, jesteśmy tymi Izaakami, synami objetnicy.
7.SYMONA my, bracia, na podobieństwo Izaaka jesteśmy synami obietnicy.
8.DĄBR.WUL.1973A my, bracia, na wzór Izaaka jesteśmy synami obietnicy.
9.DĄBR.GR.1961A my, bracia, na wzór Izaaka jesteśmy synami obietnicy.
10.TYSIĄCL.WYD5Właśnie wy, bracia, jesteście jak Izaak dziećmi obietnicy.
11.BRYTYJKAWy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście.
12.POZNAŃSKAWłaśnie wy, bracia, jesteście - jak Izaak - dziećmi obietnicy.
13.WARSZ.PRASKAOtóż to wy, bracia, jesteście zrodzeni wskutek obietnicy, zupełnie tak jak Izaak.
14.KALETAMy tedy, bracia, tak_jak Izaak, obietnicy dziatkami jesteśmy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wy zaś, bracia, na wzór Izaaka, jesteście dziećmi obietnicy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWy zaś, bracia, po Izaaku, jesteście dziećmi obietnicy.
17.TOR.NOWE.PRZ.My natomiast, bracia, jesteśmy dziećmi obietnicy na podobieństwo Izaaka.