« Gal 4:28 List do Galatów 4:29 Gal 4:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale jako tedy wedle ciała urodzony prześladował tego co wedle ducha, tak i teraz.
2.WUJEK.1923Ale jako na on czas ten, który się był narodził wedle ciała, prześladował tego, który wedle ducha: tak i teraz.
3.RAKOW.NTAle jako na on czas on który się był wedle ciała narodził, prześladował onego który był wedle ducha; także i teraz.
4.GDAŃSKA.1881Ale jako na on czas ten, który się był urodził według ciała, prześladował tego, który się był urodził według ducha, tak się dzieje i teraz.
5.GDAŃSKA.2017Lecz jak kiedyś ten, który urodził się według ciała, prześladował tego, który urodził się według Ducha, tak dzieje się i teraz.
6.JACZEWSKIA jako wówczas syn naturalny prześladował syna objetnicy, - tak to i obecnie ma miejsce.
7.SYMONAle jak naonczas ten, który się był urodził według ciała, prześladował tego, który się był urodził według Ducha: tak i teraz.
8.DĄBR.WUL.1973Ale jak wtedy ten, który się urodził według ciała, prześladował tego, który był według ducha, tak i teraz.
9.DĄBR.GR.1961Ale jak wtedy ten, który się urodził według ciała, prześladował tego, który był według ducha, tak i teraz.
10.TYSIĄCL.WYD5Ale jak wówczas ten, który się urodził tylko według ciała, prześladował tego, który się urodził według ducha, tak dzieje się i teraz.
11.BRYTYJKALecz jak ongiś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według Ducha, tak i teraz.
12.POZNAŃSKALecz jak niegdyś syn zrodzony zwyczajnie, według praw ciała, prześladował syna zrodzonego według praw ducha, tak jest i teraz.
13.WARSZ.PRASKAI podobnie jak kiedyś ten, który przyszedł na świat w sposób cielesny, prześladował tego, który się urodził według Ducha Bożego, tak też i teraz.
14.KALETAAle jako naonczas [ten, który] według ciała się_urodził, prześladował [tego] według ducha, tak i teraz.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale jak wtedy ten, co został zrodzony według cielesnej natury prześladował tego według Ducha, tak i obecnie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKiedyś ten, który narodził się tylko dzięki zabiegom ciała, prześladował tego, który narodził się za sprawą działania Ducha. Teraz mamy do czynienia z czymś podobnym.
17.TOR.NOWE.PRZ.Lecz tak, jak wtedy ten, który został zrodzony według ciała, prześladował tego, który został zrodzony według Ducha, tak i teraz.