« Gal 4:2 List do Galatów 4:3 Gal 4:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tak i my, gdyśmy byli dziećmi pod początki świata byliśmy zniewoleni.
2.WUJEK.1923Także i my, gdyśmy byli dziećmi, byliśmy pod elementy świata.
3.RAKOW.NTTakże i my, gdyśmy byli niemowiątkami, pod żywioły świata byliśmy zniewoleni.
4.GDAŃSKA.1881Także i my, gdyśmy byli dziećmi, pod żywioły świata byliśmy zniewoleni.
5.GDAŃSKA.2017Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy w niewoli żywiołów tego świata.
6.JACZEWSKITak i my: dopokąd byliśmy dziećmi, ulegaliśmy prawom światowym;
7.SYMONTak też było z nami. Gdyśmy byli małemi dziećmi, zależeliśmy od początkowych ustaw ziemskich.
8.DĄBR.WUL.1973Tak też i my, gdyśmy byli dziećmi, podlegaliśmy żywiołom tego świata.
9.DĄBR.GR.1961Tak też i my, kiedy byliśmy dziećmi, podlegaliśmy żywiołom tego świata.
10.TYSIĄCL.WYD5My również, dopóki byliśmy nieletni, pozostawaliśmy w niewoli żywiołów tego świata.
11.BRYTYJKAPodobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata;
12.POZNAŃSKATak jest i z nami. Będąc małoletnimi, byliśmy oddani w niewolę spraw świata.
13.WARSZ.PRASKAI my również, jak długo byliśmy dziećmi, pozostawaliśmy w więzach żywiołów tego świata.
14.KALETATakże i my, gdy byliśmy dziećmi, pod żywioły świata byliśmy zniewoleni.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak też i my, kiedy byliśmy niemowlęcy, byliśmy ujarzmieni pośród żywiołów świata.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobnie my, jako niedojrzali, byliśmy pod kontrolą zasad rządzących światem.
17.TOR.NOWE.PRZ.Tak też i my, gdy byliśmy małymi dziećmi, byliśmy zniewoleni przez elementarne zasady tego świata.