« Gal 4:30 List do Galatów 4:31 Gal 5:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A tak bracia nie jesteśmy niewolnice dzieci, ale swobodnej.
2.WUJEK.1923Atak, bracia! nie jesteśmy synami niewolnice, ale wolnéj: którą wolnością nas Chrystus wolne uczynił.
3.RAKOW.NTA tak bracia, nie jesteśmy służebnice dziećmi, ale wolnej.
4.GDAŃSKA.1881A tak, bracia! nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej.
5.GDAŃSKA.2017Tak więc, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej.
6.JACZEWSKIMy to, bracia, nie niewolnicy ale wolnej matki synami jesteśmy: wolnością tą Chrystus nas udarował.
7.SYMONA tak, bracia, nie jesteśmy synami niewolnicy, ale wolnej. Na wolność wyzwolił nas Chrystus!
8.DĄBR.WUL.1973Przeto, bracia, nie jesteśmy synami niewolnicy, ale wolnej. Którą to wolnością Chrystus nas obdarował.
9.DĄBR.GR.1961Przeto, bracia, nie jesteśmy synami niewolnicy, ale wolnej.
10.TYSIĄCL.WYD5Tak to, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej.
11.BRYTYJKAPrzeto, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej!
12.POZNAŃSKADlatego, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej.
13.WARSZ.PRASKAPamiętajcie więc, bracia: nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej!
14.KALETAPrzetoż, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy ale wolnej.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA zatem, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz kobiety wolnej!
17.TOR.NOWE.PRZ.Zatem, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej.