« Gal 4:4 List do Galatów 4:5 Gal 4:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aby pod zakonne wykupił, abychmy synowskie prawo wzięli.
2.WUJEK.1923Aby te, którzy pod zakonem byli, wykupił, żebyśmy przysposobienia synowskiego dostali.
3.RAKOW.NTAby one pod zakonem będące wykupił, żebyśmy przysposobienie synostwa wzięli.
4.GDAŃSKA.1881Aby tych, którzy pod zakonem byli, wykupił, żebyśmy prawa przysposobienia za synów dostąpili.
5.GDAŃSKA.2017Aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usynowienia.
6.JACZEWSKIaby wykupił tych, którzy pod prawem byli: wówczas to przysposobienia za synów Bożych dostąpiliśmy.
7.SYMONaby tych, którzy pod zakonem byli, wykupił, żebyśmy i my dostąpili synostwa.
8.DĄBR.WUL.1973aby tych, którzy byli pod Zakonem, odkupił, żebyśmy i my dostąpili synostwa.
9.DĄBR.GR.1961aby tych, którzy byli pod Zakonem odkupił, żebyśmy i my dostąpili synostwa.
10.TYSIĄCL.WYD5aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.
11.BRYTYJKAAby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili.
12.POZNAŃSKAaby uwolnić tych, którzy byli pod panowaniem Prawa, abyśmy otrzymali przybrane synostwo.
13.WARSZ.PRASKApo to, aby uwolnił tych wszystkich, którzy podlegali Prawu, i abyśmy mogli stać się w ten sposób przybranymi dziećmi Boga.
14.KALETAAby [tych, którzy byli] pod zakonem, wykupił, żebyśmy przysposobienia_za_synów dostąpili.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.by mógł wykupić tych pod Prawem, abyśmy otrzymali adopcję.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITaby wykupić żyjących pod Prawem i umożliwić nam usynowienie.
17.TOR.NOWE.PRZ.Aby wykupić tych, którzy byli pod Prawem, abyśmy dostąpili usynowienia.