« Gal 5:9 List do Galatów 5:10 Gal 5:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:9) Ja tuszę o was w Panu, że nic inego nie rozumiecie. Lecz kto trwoży was, poniesie sąd, któżbykolwiek był.
2.WUJEK.1923Ja dufam o was w Panie, iż nic inszego rozumieć nie będziecie; a ten, który wami trwoży, odniesie sąd, któryżkolwiek on jest.
3.RAKOW.NTJa dufam o was w Panu, iż nic inszego rozumieć nie będziecie; A ten który trwoży wami, poniesie sąd, ktobykolwiek był.
4.GDAŃSKA.1881Ja mam nadzieję o was w Panu, iż nic inszego rozumieć nie będziecie; a ten, który was turbuje, odniesie sąd, ktokolwiek jest.
5.GDAŃSKA.2017Mam co do was przekonanie w Panu, że nie będziecie innego zdania. A ten, kto was niepokoi, zostanie osądzony, kimkolwiek by był.
6.JACZEWSKIMam w Panu nadzieję, że za błędną nauką nie pójdziecie: ten zaś, kto was bałamuci, ukaranym zostanie.
7.SYMONJa wam ufam w Panu, iż nie inaczej rozumieć będziecie, jedno jako ja: ale ten, który was zwodzi, odniesie swój wyrok, ktokolwiek on jest.
8.MARIAWICIJa mam nadzieję o was w Panu, że nic innego nie będziecie rozumieć; a ten, kto was niepokoi, ktokolwiek on jest, poniesie na sobie sąd.
9.DĄBR.WUL.1973Ja mam co do was nadzieję w Panu, że nie inaczej rozumieć będziecie (niźli ja), a ten, który was zwodzi, kimkolwiek by był, poniesie karę.
10.DĄBR.GR.1961Mam wszakże co do was nadzieję w Panu, że nie inaczej myśleć będziecie (niż ja), a ten, kto was zwodzi, poniesie karę, kimkolwiek by był.
11.TYSIĄCL.WYD5Mam co do was ufność w Panu, że innego zdania niż ja nie będziecie. A na tym, który sieje między wami zamęt, zaciąży wyrok potępienia, kimkolwiek by on był.
12.BRYTYJKAJestem co do was przekonany w Panu, że nie inaczej myśleć będziecie; a ten, kto was niepokoi, kimkolwiek by był, poniesie karę.
13.POZNAŃSKAJa ufam w Panu, że wy wcale inaczej nie myślicie. Ten zaś, kto rozsiewa zamęt wśród was - kimkolwiek on jest - poniesie zasłużoną karę.
14.WARSZ.PRASKAMimo wszystko Pan umacnia mnie w przekonaniu, że nie będziecie innego zdania niż ja. Na tego zaś, który próbuje siać między wami zamieszanie, spadnie wyrok potępienia, bez względu na to, kim by on był.
15.KALETAJa mam_ufność o was w Panu, że nic innego [nie] będziecie_rozumieć; a [ten, który] turbuje was, odniesie sąd, ktokolwiek by był.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja jestem względem was przekonany w Panu, że nic inaczej nie będziecie rozumieć; a ten, kto was niepokoi poniesie wyrok, kimkolwiek by był.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJestem, jeśli chodzi o was, przekonany w Panu, że nie będziecie innego zdania, a ten, kto was niepokoi - kimkolwiek jest - poniesie karę.
18.TOR.PRZ.2023Ja jestem co do was przekonany w Panu, że nie będziecie myśleć inaczej; a ten, który was niepokoi, poniesie karę, kimkolwiek by był.