« Gal 5:10 List do Galatów 5:11 Gal 5:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:10) Ja lepak bracia jeśli obrzezanie jeszcze obwoływam, przecz mię jeszcze prześladują? Tedyć się wyniszczyła zawada krzyża.
2.WUJEK.1923A ja, bracia! jeźli jeszcze obrzezanie opowiadam, czemuż jeszcze prześladowanie cierpię? Tedy wyniszczone jest zgorszenie krzyżowe.
3.RAKOW.NTA ja, bracia, jeśli obrzeskę jeszcze obwoływam, czemuż jeszcze prześladowanie cierpię? Tedyć zniszczone jest zgorszenie krzyża.
4.GDAŃSKA.1881A ja, bracia! jeźli jeszcze obrzezkę każę, czemuż jeszcze prześladowanie cierpię? Toć tedy zniszczone jest zgorszenie krzyżowe.
5.GDAŃSKA.2017A ja, bracia, jeśli nadal obrzezanie głoszę, to dlaczego jeszcze cierpię prześladowanie? Przecież wtedy zniesione byłoby zgorszenie krzyża.
6.JACZEWSKINie wierzcie, abym przepowiadał potrzebę obrzezania: owszem, - czego innego zupełnie nauczam, i dla tego prześladują mnie. Gdybym był za obrzezaniem, tobym nie uznawał ważności krzyża, którym się niektórzy gorszą.
7.SYMONA jeśli to prawda, bracia, że ja jeszcze głoszę obrzezanie, czemuż dalej cierpię prześladowanie? Tedyć wszak ustało zgorszenie krzyża.
8.MARIAWICIAle ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie opowiadam, to czemu jeszcze prześladowanie cierpię? Tedyć wyniszczone zostało zgorszenie krzyża!
9.DĄBR.WUL.1973A jeśli, bracia, ja jeszcze dotąd głoszę obrzezanie, za cóż jeszcze prześladowanie cierpię? Zatem ustało już zgorszenie krzyża.
10.DĄBR.GR.1961A jeżeli, bracia, ja jeszcze dotąd głoszę obrzezanie, za cóż jeszcze cierpię prześladowanie? Zatem ustało już zgorszenie krzyża.
11.TYSIĄCL.WYD5Co do mnie zaś, bracia, jeśli nadal głoszę obrzezanie, to dlaczego w dalszym ciągu jestem prześladowany? Przecież wtedy ustałoby zgorszenie krzyża.
12.BRYTYJKAA ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie głoszę, za co jeszcze jestem prześladowany? Przecież wtedy ustaje zgorszenie krzyża.
13.POZNAŃSKAJa natomiast, bracia, jeżeli rzekomo głoszę obrzezanie, to dlaczego jestem jeszcze prześladowany? Przecież ustałoby wówczas zgorszenie płynące z krzyża.
14.WARSZ.PRASKAGdy zaś chodzi o mnie, to dlaczego jestem prześladowany, bracia, jeśli twierdzę [jak mnie o to oskarżają], że obrzezanie jest nadal konieczne do usprawiedliwienia? Wobec tego głoszona przeze mnie nauka o krzyżu nie powinna już budzić żadnego zgorszenia.
15.KALETAJa zaś, bracia, jeśli obrzezkę jeszcze każę, czemuż jeszcze prześladowanie_cierpię? Tedy zniszczone_jest zgorszenie krzyżowe.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ja, bracia, skoro nadto głoszę obrzezanie, czemu jeszcze jestem prześladowany? Zaniedbana jest więc, obraza krzyża.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA co do mnie, bracia, jeśli nadal głoszę obrzezanie, to za co jestem wciąż prześladowany? Wtedy przecież krzyż przestaje być skandalem.
18.TOR.PRZ.2023A ja, bracia, jeśli jeszcze głoszę obrzezanie, dlaczego nadal jestem prześladowany? Zatem straciło znaczenie zgorszenie krzyża.