« Gal 5:12 List do Galatów 5:13 Gal 5:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:12) Bo wy do swobody wezwaniście bracia, tylkobyście (tej) swobody ciału za przyczynę (nie dawali,) ale przez miłość (ducha) służcie sobie społem.
2.WUJEK.1923Albowiem wy wezwani jesteście ku wolności, bracia! tylko żebyście wolności nie obracali na pobudkę ciału; ale przez miłość Ducha służcie jeden drugiemu.
3.RAKOW.NTAbowiem wy ku wolności wezwani jesteście, bracia; tylkobyście onej wolności na pochob ciału nie dawali, ale przez miłość służcie jedni drugim.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem wy ku wolności powołani jesteście, bracia! tylko pod zasłoną tej wolności ciału nie pozwalajcie, ale z miłości służcie jedni drugim.
5.GDAŃSKA.2017Bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale z miłości służcie jedni drugim.
6.JACZEWSKIWiedzcież, iż uwolnieni jesteście z więzów prawa starego: obyście tylko tej swobody nie użyli na szkodę swoją, lecz, byście spełniając uczynki chrześciańskie, wzajemnie sobie służyli,
7.SYMONWy bowiem wezwani jesteście ku wolności, bracia: tylko żebyście tej wolności nie obracali na podnietę dla ciała: lecz raczej przez miłość Ducha służcie jedni drugim.
8.MARIAWICIAlbowiem wy, bracia, powołani jesteście do wolności; tylko żebyście tej wolności nie dali ciału jako powód (do złego), ale przez miłość duchowną zobopólnie sobie służcie.
9.DĄBR.WUL.1973Wy bowiem, bracia, jesteście wezwani ku wolności, bylebyście tylko tej wolności nie obrócili na podnietę dla ciała, ale na usługę wzajemną przez miłość Ducha.
10.DĄBR.GR.1961Wy bowiem, bracia, zostaliście wezwani do wolności, bylebyście tylko tej wolności nie obrócili na podnietę dla ciała, ale na wzajemne usługi przez miłość.
11.TYSIĄCL.WYD5Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie [bierzcie] tej wolności jako zachęty do [hołdowania] ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie.
12.BRYTYJKABo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości.
13.POZNAŃSKAWy bowiem, bracia, do wolności zostaliście powołani, ale nie do tej wolności, która służy naturalnym skłonnościom ludzkim, lecz która - ożywiona miłością - każe wzajemnie sobie usługiwać.
14.WARSZ.PRASKANatomiast wy, bracia, zostaliście powołani do wolności. Lecz niech wam ta wolność nie służy za pretekst do ulegania pożądaniom waszego ciała. Przeciwnie, ożywieni miłością służcie jedni drugim.
15.KALETAWy bowiem ku wolności powołani_jesteście, bracia! Tylko nie [miejcie] wolności za przyczynę ciału, ale z miłości służcie jedni_drugim.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem wy, bracia, zostaliście powołani do wolności, ale nie tej wolności względem skłonności cielesnej natury, lecz jedni drugim służcie z miłości.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWy bowiem, bracia, zostaliście powołani do wolności. Tylko niech ta wolność nie będzie dla was zaproszeniem do spełniania zachcianek ciała. Służcie raczej jedni drugim z miłością.
18.TOR.PRZ.2023Bo wy do wolności zostaliście powołani, bracia; tylko ta wolność niech nie będzie zachętą ku pobudzaniu ciała, ale ze względu na miłość służcie jedni drugim.