« Gal 5:13 List do Galatów 5:14 Gal 5:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:13) Bo wszelki zakon w jednem się słowie wypełnia, (to jest) wtem: Umiłujesz bliźniego twego, jako siebie samego.
2.WUJEK.1923Bo wszystek zakon w jednéj się mowie wypełnia: Będziesz miłował bliźniego twego jako samego siebie.
3.RAKOW.NTBo wszytek zakon w jednej się mowie wypełnia, w onej: Będziesz miłował bliźniego twego jako samego siebie.
4.GDAŃSKA.1881Bo wszystek zakon w jednem się słowie zamyka, to jest w tem: Będziesz miłował bliźniego twego jako samego siebie.
5.GDAŃSKA.2017Całe bowiem prawo wypełnia się w tym jednym słowie, mianowicie: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie.
6.JACZEWSKIbo cały zakon w tem jednem się mieści: Będziesz miłował bliźniego swego, jako samego siebie.
7.SYMONBo wszystek zakon wypełnia się przez jedno tu słowo: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego.
8.MARIAWICIAlbowiem wszystek Zakon w jednem słowie się wypełnia: Będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie.
9.DĄBR.WUL.1973Bo cały Zakon wypełnia się w tym jednym powiedzeniu: Będziesz miłował bliźniego twego jako siebie samego.
10.DĄBR.GR.1961Bo cały Zakon wypełnia się w tym jednym powiedzeniu: Będziesz miłował bliźniego twego jak siebie samego.
11.TYSIĄCL.WYD5Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
12.BRYTYJKAAlbowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego.
13.POZNAŃSKACałe bowiem Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: "Będziesz miłował bliźniego twego jak siebie samego".
14.WARSZ.PRASKAWszystkie bowiem nakazy Prawa streszczają się w tym jednym przykazaniu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
15.KALETABo wszystek zakon w jednym słowie się_wypełnia, w [tym]: Będziesz_miłował bliźniego twego jako samego_siebie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż całe Prawo jest wypełnione w jednym powiedzeniu: Będziesz miłował twego tuż obok jak samego siebie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż całe Prawo streszcza się w tym jednym zdaniu: Masz kochać bliźniego tak, jak samego siebie.
18.TOR.PRZ.2023Całe bowiem Prawo jest wypełnione w jednym nakazie, w tym: Będziesz miłował swojego bliźniego, jak samego siebie.