« Gal 5:16 List do Galatów 5:17 Gal 5:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:16) Bo ciało żąda przeciw duchowi, a duch przeciw ciału. A to przeciw sobie jest społem, abyście czynili nie cobyście jedno chcieli.
2.WUJEK.1923Albowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciw ciału; bo te się sobie wzajem sprzeciwiają, abyście nie cokolwiek chcecie, to czynili.
3.RAKOW.NTCiało bowiem pożąda przeciwko duchowi; a duch przeciwko ciału. A te rzeczy sprzeciwiają się jedne drugim, abyście nie czynili cobyście chcieli.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału; a te rzeczy są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcecie, czynili.
5.GDAŃSKA.2017Ciało bowiem pożąda na przekór Duchowi, a Duch na przekór ciału; są one sobie przeciwne, tak że nie możecie czynić tego, co chcecie.
6.JACZEWSKIbo skłonności ciała i duszy są z sobą sporne, tak, iż w przyprowadzeniu do skutku zamiarów swoich napotykacie trudności.
7.SYMONAlbowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciw ciału: bo się one sprzeciwiają sobie nawzajem, abyście nie czynili, czego chcecie.
8.MARIAWICIBoć ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch też przeciwko ciału; bo te się sobie nawzajem sprzeciwiają, żebyście nie wszystko, co chcecie, czynili.
9.DĄBR.WUL.1973Ciało bowiem pożąda przeciw duchowi, a duch przeciw ciału, bo sprzeciwiają się one sobie nawzajem, abyście nie czynili wszystkiego, cokolwiek chcecie.
10.DĄBR.GR.1961Ciało bowiem pożąda przeciw duchowi, a duch przeciw ciału, bo sprzeciwiają się one sobie nawzajem, abyście nie czynili wszystkiego, co tylko chcecie.
11.TYSIĄCL.WYD5Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie.
12.BRYTYJKAGdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego co chcecie.
13.POZNAŃSKACiało bowiem żywi pragnienia przeciwne duchowi, duch natomiast pragnie czego innego niż ciało - tak bardzo są sobie przeciwstawne - i dlatego czynicie to, czego nie chcecie.
14.WARSZ.PRASKAPożądania naszego ciała są bowiem sprzeczne z tym, czego żąda od nas Duch; to zaś, czego żąda Duch, wyklucza pożądanie ciała; tak więc Duch pozostaje w ustawicznej sprzeczności z tym, do czego odczuwa pociąg ciało. I dlatego nie możecie czynić czegoś [jedynie] dlatego, że odczuwacie ku temu pociąg.
15.KALETAAlbowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału; te bowiem przeciwne_są sobie, abyście nie, co chcecie, to czynili.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo ciało wewnętrzne pożąda przeciwko Duchowi a Duch przeciw ciału wewnętrznemu; gdyż te są nawzajem przeciwne, abyście nie czynili to, co chcecie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITCiało bowiem pożąda przeciw Duchowi, a Duch przeciw ciału. Te pragnienia są ze sobą sprzeczne, tak by wam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie.
18.TOR.PRZ.2023Ciało bowiem pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału; a te są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcecie, czynili.