« Gal 5:17 List do Galatów 5:18 Gal 5:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:17) Co jeśli duchem bywacie wiedzieni, nie jesteście pod zakonem.
2.WUJEK.1923A jeźli Duchem bywacie rządzeni, nie jesteście pod zakonem.
3.RAKOW.NTA jeśli duchem bywacie wiedzieni, nie jesteście pod zakonem.
4.GDAŃSKA.1881Lecz jeźli duchem bywacie prowadzeni, nie jesteście pod zakonem.
5.GDAŃSKA.2017Lecz jeśli jesteście prowadzeni przez Ducha, nie jesteście pod prawem.
6.JACZEWSKINiech Duch święty wami kieruje, a od zakonu starego wolni będziecie.
7.SYMONAle jeśli się duchowi kierować dajecie, nie jesteście pod zakonem.
8.MARIAWICIA jeśli Duchem (Świętym) jesteście rządzeni, już nie jesteście pod Zakonem.
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli duch wami kieruje, nie jesteście pod Zakonem.
10.DĄBR.GR.1961Jeżeli duch wami kieruje, nie jesteście pod Zakonem.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu.
12.BRYTYJKAA jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem.
13.POZNAŃSKAJeżeli jednak duch wami kieruje, nie jesteście pod panowaniem Prawa.
14.WARSZ.PRASKAJeżeli zaś postępowaniem waszym kieruje Duch [Święty], to już nie znajdujecie się w niewoli Prawa.
15.KALETAJeśli zaś duchem bywacie_prowadzeni, nie jesteście pod zakonem.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale jeśli dajecie się prowadzić Duchem nie jesteście pod Prawem Mojżesza.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli jednak Duch was prowadzi, nie podlegacie Prawu.
18.TOR.PRZ.2023Jeśli więc przez Ducha dajecie się prowadzić, nie jesteście pod Prawem.