« Gal 5:18 List do Galatów 5:19 Gal 5:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:18) Jawne lepak są uczynki cielesne, które są porubstwo, cudzołóstwo, nieczystota zbytek,
2.WUJEK.1923A jawne są uczynki ciała, które są: porubstwo, nieczystość, niewstydliwość, wszeteczeństwo,
3.RAKOW.NTA jawne są uczynki ciała, które ty są: Cudzołóstwo, wszeteczeństwo, nieczystość, niepowścięgliwość,
4.GDAŃSKA.1881A jawneć są uczynki ciała, które te są: Cudzołóstwo, wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta,
5.GDAŃSKA.2017A znane są uczynki ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta;
6.JACZEWSKIWiadomo, że grzechami cielesnymi są: porubstwo, nieczystość, niewstydliwość, wszeteczeństwo,
7.SYMONA znane są uczynki ciała. Są to: porubstwo, nieczystość, niewstydliwość, rozpusta,
8.MARIAWICIJawneć są uczynki cielesne, a tymi są: nieczystość, plugawość, bezwstyd, wszeteczeństwo,
9.DĄBR.WUL.1973A jawne są uczynki ciała, takie jak porubstwo, nieczystość, bezwstyd, rozpusta,
10.DĄBR.GR.1961A znane są uczynki ciała takie, jak porubstwo, nieczystość, rozpusta,
11.TYSIĄCL.WYD5Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie,
12.BRYTYJKAJawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta,
13.POZNAŃSKACzyny wywodzące się z ciała są znane: cudzołóstwo, nieczystość, rozpusta,
14.WARSZ.PRASKAWiadomo przecież powszechnie, jakie to uczynki wywodzą się z pożądliwości ciała: nierząd, nieczystość, wszelkie wyuzdanie,
15.KALETAJawne zaś są uczynki ciała, które są: Wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś uczynki ciała wewnętrznego są oczywiste, jakimikolwiek są: Cudzołóstwo, prostytucja, zepsucie, zuchwałość,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWiadomo, co bierze się z ciała: nierząd, nieczystość, rozpusta,
18.TOR.PRZ.2023Jawne są natomiast czyny ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta,