« Gal 5:19 List do Galatów 5:20 Gal 5:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:19) Obrazom służenie, czarowanie, nieprzyjaźni, spory, zawiści, gniewy, zwady, roztargnienia, odszczepieństwa,
2.WUJEK.1923Bałwochwalstwo, czarowania, nieprzyjaźni, swary, zawiści, gniewy, nieznaski, rozterki, kacerstwa,
3.RAKOW.NTBałwochwalstwo, czarowanie, nieprzyjaźni, swary, gorliwości, zapalczywości, spory, rosterki, sekty.
4.GDAŃSKA.1881Bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźni, swary, nienawiści, gniewy, spory, niesnaski, kacerstwa,
5.GDAŃSKA.2017Bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje;
6.JACZEWSKIbałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźń, swary, zawiść, gniew, niesnaski, rozterki, kacerstwa,
7.SYMONbałwochwalstwo, gusła, nieprzyjaźnie, spory, zawiści, gniewy, zwady, swary, rozdwojenia,
8.MARIAWICIbałwochwalstwo, zatruwania, nieprzyjaźnie, swary, nienawiści, gniewy, zwady, niezgody, rozdziały,
9.DĄBR.WUL.1973bałwochwalstwo, gusła, nieprzyjaźnie, swary, zawiści, gniewy, zwady, niesnaski, odstępstwa,
10.DĄBR.GR.1961bałwochwalstwo, gusła, nieprzyjaźnie, swary, zawiści, gniewy, zwady, niesnaski, odstępstwa,
11.TYSIĄCL.WYD5bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy,
12.BRYTYJKABałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo,
13.POZNAŃSKAbałwochwalstwo, magia, nienawiść, kłótnia, zawiść, gniewy, ambicje, niezgody, rozłamy,
14.WARSZ.PRASKAbałwochwalstwo i czary, nienawiść jednych do drugich, spory, zawiści, brak opanowania, pycha, niezgoda, rozłamy,
15.KALETABałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźni, swary, nienawiści, gniewy, spory, niesnaski, kacerstwa,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźnie, spór, zawiść, gniewy, intrygi, bunty, sekty,
17.EIB.BIBLIA.2016.LIToddawanie czci bożyszczom, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krnąbrność, brak troski o jedność,
18.TOR.PRZ.2023Bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźnie, kłótnie, zazdrość, wybuchy gniewu, intrygi, poróżnienia, rozłamy,