« Gal 5:20 List do Galatów 5:21 Gal 5:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:20) Zazdrości, zabijania, pijaństwa, łakoci, i tym podobne. O których wprzód mówię wam, jakom i przedzej rzekł, iż takowe (złości) działający, królestwa Bożego nie odziedziczą.
2.WUJEK.1923Zazdrości, mężobójstwa, pijaństwa, biesiady i tym podobne, o których opowiadam wam, jakom przedtem opowiedział, iż którzy takowe rzeczy czynią, królestwa Bożego nie dostąpią.
3.RAKOW.NTZazdrości, zabójstwa, pijaństwa, biesiady, i podobne tym; które opowiedam wam, jakom przedtym powiedał, iż którzy takowe rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą.
4.GDAŃSKA.1881Zazdrości, mężobójstwa, pijaństwa, biesiady, i tym podobne rzeczy, o których przepowiadam wam, jakom i przedtem powiedział, iż którzy takowe rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą.
5.GDAŃSKA.2017Zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne; o nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą.
6.JACZEWSKIzazdrość, mężobójstwo, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. Ci, co się tych grzechów dopuszczają, jak to was nauczałem i teraz powtarzam, królestwa Bożego nie osiągną.
7.SYMONnienawiści, mężobójstwa, pijaństwa, biesiady, i tym podobne: o których ostrzegam was, jakom już przedtem ostrzegał, że którzy takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie dostąpią.
8.MARIAWICIzazdrości, mężbójstwa, pijaństwa, obżarstwa i tym podobne, o których wam powiadam, jakom i przedtem opowiedział, że ci, którzy takie rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie dostąpią.
9.DĄBR.WUL.1973zazdrości, zabójstwa, pijaństwa, obżarstwa i tym podobne; o których mówię wam, jak i przedtem mówiłem, że ci, którzy takich rzeczy się dopuszczają, Królestwa Bożego nie dostąpią.
10.DĄBR.GR.1961zazdrości, pijaństwa, obżarstwa i tym podobne; o których mówię wam, jak i przedtem mówiłem, że ci, którzy takich rzeczy się dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą.
11.TYSIĄCL.WYD5zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.
12.BRYTYJKAZabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą.
13.POZNAŃSKAzazdrości, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Zapowiadam wam, jak to już dawniej czyniłem, że ci, którzy takie czyny popełniają, królestwa Bożego nie odziedziczą.
14.WARSZ.PRASKAzazdrości, pijaństwo, hulatyki i tym podobne. Otóż ostrzegam was tak samo stanowczo, jak już to kiedyś czyniłem: nikt z tych, którzy dopuszczają się tych występków, nie otrzyma w nagrodę królestwa Bożego.
15.KALETAZazdrości, pijaństwa, biesiady, i podobne temu [rzeczy, o] których przepowiadam wam, jakom rzekł, iż [którzy] takowe [rzeczy] czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.złośliwości, morderstwa, pijaństwa, hulanki i tym podobne, o których wam zapowiadam, jak przedtem powiedziałem, że ci, którzy czynią takie rzeczy, nie odziedziczą Królestwa Boga.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITzawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym podobne. Zapowiadam wam teraz, tak jak czyniłem to wcześniej, że ci, którzy się tych rzeczy dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego.
18.TOR.PRZ.Zawiść, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne, o których zapowiadam wam, jak i przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą.