« Gal 5:21 List do Galatów 5:22 Gal 5:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:21) A owoc ducha jest: miłość, łaska, pokój, cierpliwość, uhamowanie, dobroć, wiara,
2.WUJEK.1923A owoc Ducha jest miłość, wesele, pokój, cierpliwość, dobrotliwość, dobroć, nieskwapliwość, (5:23a) cichość, wiara,
3.RAKOW.NTA owoc ducha jest: miłość, wesele, pokój, długocierpliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara.
4.GDAŃSKA.1881(5:22a) Ale owoc Ducha jest miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara,
5.GDAŃSKA.2017Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara;
6.JACZEWSKIUczynkami zaś, które przy pomocy Ducha świętego spełniamy są: miłość, wesele, pokój, cierpliwość, łagodność, dobroć, nieskwapliwość, (5:23a) cichość, wiara,
7.SYMONA owocem Ducha są: miłość, wesele, pokój, cierpliwość, dobrotliwość, dobroć, nieskwapliwość, (5:23a) cichość, wierność,
8.MARIAWICIA owoc Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobrotliwość, dobroć, niepopędliwość, cichość, wiara,
9.DĄBR.WUL.1973A owocem ducha jest miłość, wesele, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność,
10.DĄBR.GR.1961(5:22) A owocem ducha jest miłość, wesele, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, (5:23a) wierność,
11.TYSIĄCL.WYD5Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
12.BRYTYJKAOwocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
13.POZNAŃSKAOwoc zaś wywodzący się z ducha to: miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność,
14.WARSZ.PRASKAZ ulegania zaś Duchowi [Świętemu] rodzi się: miłość, radość, pokój, cierpliwość, łaskawość, dobroć, wierność,
15.KALETA(5:22a) Ale owoc ducha jest miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(5:22a) Zaś owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobrotliwość, ufność,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOwocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
18.TOR.PRZ.2023Natomiast owocem Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wiara,