« Gal 5:26 List do Galatów 6:1 Gal 6:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(6:3) Bracia, choćby też ubieżan był człowiek w jakiem upadku, wy duchowni naprawujcie takiego wduchu cichości, patrząc się sam, abyś i ty nie kuszon był.
2.WUJEK.1923Bracia! jeźliby też człowiek ubieżony był w jakim upadku, wy, którzy duchowni jesteście, nauczajcie takiego w duchu cichości, obaczając samego siebie, abyś i ty nie był kuszon.
3.RAKOW.NTBracia, jeśliby też uprzedzony był człowiek w którym upadku, wy duchowni naprawujcie takowego w duchu cichości; patrząc samego siebie, abyś i ty nie był kuszon.
4.GDAŃSKA.1881Bracia! jeźliby też człowiek zachwycony był w jakim upadku, wy duchowni: naprawiajcie takiego w duchu cichości, upatrując każdy samego siebie, abyś i ty nie był kuszony.
5.GDAŃSKA.2017Bracia, jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, uważając każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony.
6.JACZEWSKIBracia, gdyby zgrzeszył kto z pomiędzy was, - to drudzy, lepszego ducha, niechaj go z całą łagodnością upomną, a niech pamiętają, że i oni też mogą uledz pokusie.
7.SYMONBracia, jeśliby też kto przez niebaczność dopuścił się jakiego upadku, wy, którzy duchowni jesteście, sprostujcie takiego w duchu łagodności: bacząc każdy na samego siebie, abyś i ty nie uległ pokusie.
8.MARIAWICIBracia, jeśliby który człowiek był pochwycony jakim upadkiem, to wy, którzy jesteście duchowni, nauczajcie takiego w duchu cichości, bacząc też sam na siebie, abyś też i ty nie był kuszony.
9.DĄBR.WUL.1973Bracia, jeśliby kto i dopuścił się jakiego przestępstwa, wy, którzy jesteście duchowi, pouczcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na samego siebie, abyś i ty nie uległ pokusie.
10.DĄBR.GR.1961Bracia, gdyby kto dopuścił się jakiego przestępstwa, wy, którzy jesteście duchowi, pouczcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na samego siebie, abyś i ty nie uległ pokusie.
11.TYSIĄCL.WYD5Bracia, a gdyby komuś przydarzył się jakiś upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie.
12.BRYTYJKABracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie Ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony.
13.POZNAŃSKABracia, a jeśli ktoś niebacznie popełni jakieś wykroczenie, wówczas wy, obdarzeni łaską Ducha, sprowadźcie takiego na prawą drogę w duchu łagodności. Uważaj jednak sam, byś nie uległ pokusie.
14.WARSZ.PRASKABracia, gdy przydarzy się komuś jakiś upadek, to wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha [Świętego], w duchu łagodności zechciejcie sprowadzić takiego na właściwą drogę. Niech każdy jednak uważa, żeby i sam nie uległ pokusie.
15.KALETABracia! Jeśliby też zachwycony_był człowiek w jakimś upadku, wy duchowni naprawiajcie takiego w duchu cichości, upatrując samego_siebie, [abyś] i ty nie był_kuszony.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bracia, jeśli człowiek by został napotkany w jakimś fałszywym kroku, wy, duchowi, pouczcie takiego w duchu delikatności, obserwując samego siebie, byś i ty nie został doświadczony.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. Uważajcie przy tym na siebie, abyście wy nie ulegli pokusie.
18.TOR.PRZ.Bracia! Jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy jako duchowi, naprawiajcie takiego w duchu łagodności, przyglądając się uważnie sobie, abyś i ty nie został poddany próbie.