« Gal 6:16 List do Galatów 6:17 Gal 6:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(6:19) Nad to prace mi nikt niech niezadawa. Bo ja piątna pana Jesusowe na ciele mojem noszę.
2.WUJEK.1923Nawet niech mi się żaden nie przykrzy; albowiem ja piątna Pana Jezusowe na ciele mojem noszę.
3.RAKOW.NTNawet, niechaj trudności mi żaden nie zadawa, abowiem ja piątna Pana Jezusowe na ciele moim noszę.
4.GDAŃSKA.1881Na ostatek niechaj mi nikt trudności nie zadaje; albowiem ja piętna Pana Jezusowe noszę na ciele mojem.
5.GDAŃSKA.2017Odtąd niech mi nikt nie sprawia przykrości. Ja bowiem na swoim ciele noszę piętna Pana Jezusa.
6.JACZEWSKIZresztą, niech mi nikt nie uwłacza, gdyż ja piętna Chrystusowe na mem ciele noszę.
7.SYMONNapotem zaś niechaj nikt mi nie przyczynia trudu: albowiem ja blizny Pana Jezusa na ciele mem noszę.
8.DĄBR.WUL.1973W końcu niechaj mi nikt nie sprawia trudności, bo ja blizny Pana Jezusa na własnym ciele noszę.
9.DĄBR.GR.1961W końcu, niechaj mi nikt nigdy nie sprawia trudności, bo ja blizny Jezusa na własnym ciele noszę.
10.TYSIĄCL.WYD5Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości: przecież ja na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa.
11.BRYTYJKAOdtąd niech mi nikt przykrości nie sprawia; albowiem ja stygmaty Jezusowe noszę na ciele moim.
12.POZNAŃSKANiech odtąd nikt nie wyrządza mi przykrości, bo ja noszę w sobie znamiona Jezusa!
13.WARSZ.PRASKANiech mi już na przyszłość nikt nie wyrządza żadnych przykrości: przecież na ciele moim noszę blizny [i one najlepiej świadczą o moim przynależeniu do] Jezusa.
14.KALETANa_ostatek trudności mi [niechaj] nikt [nie] zadaje; ja bowiem piętna Pana Jezusa Chrystusa na ciele moim noszę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W końcu, niech mi nikt nie dostarcza cierpień; gdyż ja noszę w moim ciele piętna Pana Jezusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOdtąd niech już nikt nie przysparza mi trosk. Ja bowiem na moim ciele noszę piętno Jezusa.
17.TOR.NOWE.PRZ.Odtąd niech mi nikt nie dodaje trudu; ja bowiem piętna Pana Jezusa noszę na swoim ciele.