« Gal 6:1 List do Galatów 6:2 Gal 6:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(6:4) Jedni drugich ciężary dźwigajcie, a tak wypełnicie zakon Christusów.
2.WUJEK.1923Jeden drugiego brzemiona noście, a tak wypełnijcie zakon Chrystusów.
3.RAKOW.NTJedni drugich ciężary noście, a tak wypełniacie zakon Christusów.
4.GDAŃSKA.1881Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie zakon Chrystusowy.
5.GDAŃSKA.2017Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie prawo Chrystusa.
6.JACZEWSKIJedni dla drugich wyrozumienie miejcie, a tak dopełnicie prawa Chrystusowego.
7.SYMONJeden drugiego brzemiona noście: a tak wypełnicie zakon Chrystusowy.
8.MARIAWICIJeden drugiego brzemiona noście, a tak wypełnicie Zakon Chrystusowy.
9.DĄBR.WUL.1973Jeden drugiego brzemiona dźwigajcie, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy.
10.DĄBR.GR.1961Jeden drugiego brzemiona dźwigajcie, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe.
12.BRYTYJKAJedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy.
13.POZNAŃSKADźwigajcie jedni drugich ciężary, a w ten sposób wypełnicie prawo Chrystusa.
14.WARSZ.PRASKAJedni drugich ciężary noście, bo tak postępując wypełnicie nakazy Chrystusa.
15.KALETAJedni_drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie zakon Chrystusowy.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jedni bierzcie brzemiona drugich, i tak wypełniajcie Prawo Chrystusa.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJedni drugich brzemiona noście. W ten sposób wypełnicie Prawo Chrystusa.
18.TOR.PRZ.Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnijcie Prawo Chrystusa.