« Gal 6:18 List do Efezjan 1:1 Efe 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574PAweł Apostoł Jesusa Christa przez wolą Bożą, świętym wszem którzy są w Efezie, i wiernym w Christu Jesusie.
2.WUJEK.1923Paweł, Apostoł Jezusa Chrystusa przez wolą Bożą, wszystkim świętym, którzy są w Ephezie, i wiernym w Chrystusie Jezusie.
3.RAKOW.NTPaweł Apostoł Jezusa Christusa, przez wolą Bożą, onym świętym którzy są w Efezie, i wiernym w Christusie Jezusie.
4.GDAŃSKA.1881Paweł, Apostoł Jezusa Chrystusa przez wolę Bożą, świętym, którzy są w Efezie, i wiernym w Chrystusie Jezusie.
5.GDAŃSKA.2017Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, do świętych, którzy są w Efezie, i wiernych w Chrystusie Jezusie.
6.JACZEWSKIPaweł z woli Bożej Apostoł Jezusa Chrystusa. Wszystkim świętym i wiernym Jezusa Chrystusa w Efezie.
7.SYMONPaweł, Apostoł Jezusa Chrystusa z woli Bożej, wszystkim świętym w Efezie i wiernym w Chrystusie Jezusie.
8.DĄBR.WUL.1973Paweł, z woli Bożej Apostoł Jezusa Chrystusa, do wszystkich świętych w Efezie i wiernych w Chrystusie Jezusie.
9.DĄBR.GR.1961Paweł, z woli Bożej Apostoł Jezusa Chrystusa, do świętych w Efezie i wiernych w Chrystusie Jezusie.
10.TYSIĄCL.WYD5Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa - do świętych, którzy są w <Efezie>, i do wiernych w Chrystusie Jezusie:
11.BRYTYJKAPaweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa:
12.POZNAŃSKAPaweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych, którzy są (w Efezie) i do wiernych w Chrystusie Jezusie.
13.WARSZ.PRASKAPaweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do tych, co tworzą lud Boży w (Efezie) i żyją wiarą w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Paweł, z woli Boga apostoł Jezusa Chrystusa, do świętych i godnych zaufania w Chrystusie Jezusie, którzy są w Efezie:
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPaweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych zamieszkałych w Efezie, wiernych w Chrystusie Jezusie:
16.TOR.NOWE.PRZ.Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, do świętych, którzy są w Efezie i wiernych w Chrystusie Jezusie.