« Efe 1:23 List do Efezjan 2:1 Efe 2:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I Was (społem ożywił) będące martwemi (prze) upadki i grzechy wasze.
2.WUJEK.1923I was, którzyście byli umarli przez występki i grzechy wasze,
3.RAKOW.NTI was którzyście byli umarłymi dla upadków i grzechów,
4.GDAŃSKA.1881I was ożywił, którzyście byli umarli w upadkach i w grzechach.
5.GDAŃSKA.2017I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach;
6.JACZEWSKII wy byliście umarli z powodu grzechów i występków,
7.SYMONI was, którzyście byli umarli przez występki i grzechy wasze,
8.MARIAWICII was, którzyście byli umarłymi w występkach i w grzechach waszych
9.DĄBR.WUL.1973I wy staliście się przedtem umarłymi przez występki i grzechy wasze,
10.DĄBR.GR.1961I wy staliście się przedtem umarłymi przez występki i grzechy wasze,
11.TYSIĄCL.WYD5I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów,
12.BRYTYJKAI wy umarliście przez upadki i grzechy wasze,
13.POZNAŃSKAI wyście umarli wskutek występków i grzechów,
14.WARSZ.PRASKAWy również byliście umarłymi [duchowo] z powodu waszych występków i grzechów,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także was, będących umarłymi w fałszywych krokach i grzechach,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów.
17.TOR.PRZ.A was, będących martwymi w upadkach i grzechach,