« Efe 2:9 List do Efezjan 2:10 Efe 2:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jego jesteśmy uczynek, stworzeni w Christu Jesusie na sprawy dobre, które nagotował Bóg, abychmy wnich chodzili.
2.WUJEK.1923Albowiem stworzeniem jego jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie na uczynki dobre, które przedtem Bóg zgotował, abyśmy w nich chodzili.
3.RAKOW.NTJego bowiem jesteśmy uczynieniem, stworzeni w Christusie Jezusie ku uczynkom dobrym, które przedtym nagotował Bóg, abyśmy w nich chodzili.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem czynem jego jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie ku uczynkom dobrym, które przedtem Bóg zgotował, abyśmy w nich chodzili.
5.GDAŃSKA.2017Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.
6.JACZEWSKITak jest, dziełem Boga jesteśmy: on to przez Jezusa Chrystusa usposobił nas do czynów dobrych.
7.SYMONAlbowiem dziełem jego jesteśmy: stworzeni w Chrystusie Jezusie na dobre uczynki, które Bóg nagotował, abyśmy je pełnili.
8.MARIAWICIAlbowiem jesteśmy Jego stworzeniem, stworzeni przez Chrystusa Jezusa na dobre uczynki, które przedtem Bóg zgotował, abyśmy je pełnili.
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem dziełem jego (tj. Boga) jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie na dobre uczynki, które Bóg przedtem przygotował, abyśmy je pełnili.
10.DĄBR.GR.1961Albowiem dziełem jego (tj. Boga) jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie na dobre uczynki, które Bóg przedtem przygotował, byśmy je pełnili.
11.TYSIĄCL.WYD5Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.
12.BRYTYJKAJego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.
13.POZNAŃSKADziełem Jego jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg od dawna określił, abyśmy je spełniali.
14.WARSZ.PRASKAJesteśmy bowiem dziełem Bożym; to Bóg w Chrystusie Jezusie stworzył nas, byśmy pełnili dobre uczynki, przygotowane zresztą u Boga od dawna do spełniania przez nas.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ jesteśmy Jego dziełem i w Chrystusie Jezusie zostaliśmy stworzeni dla szlachetnych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich żyli.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia.
17.TOR.PRZ.Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych dzieł, które przygotował wcześniej Bóg, abyśmy w nich chodzili.