« Efe 2:10 List do Efezjan 2:11 Efe 2:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto pamiętajcie, że niekiedy wy narodowie wciele zwani napłetkiem, od (onych) które zwano obrzezaniem na ciele ręką czynionym.
2.WUJEK.1923Przetóż pamiętajcie, żeście niekiedy wy poganie w ciele, którzy nazwani jesteście odrzezkiem, od tego, które zowią obrzezaniem na ciele rękoma uczynionem,
3.RAKOW.NTPrzetoż pamiętajcie, że wy niekiedy będąc Poganie w ciele, którzyście byli nazwani nieobrzeską od onej, która bywa nazwana obrzeską w ciele, rękoma uczynionej;
4.GDAŃSKA.1881Przetoż pamiętajcie, że wy niekiedy będąc poganami w ciele, którzyście byli zwani nieobrzezką od onych, których zwano obrzezką w ciele, która się ręką dzieje;
5.GDAŃSKA.2017Dlatego pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie w ciele, zwani nieobrzezaniem przez tych, których zwano obrzezaniem dokonanym ręką na ciele;
6.JACZEWSKIPrzetoż pamiętajcie, że byliście niegdyś poganami; że nie mieliście nawet tej łaski, jaką żydzi przez obrzezanie otrzymywali.
7.SYMONPamiętajcież przeto, że wy, niegdyś poganie wedle ciała, nazywani nieobrzezańcami przez tych, którzy od obrzezania uczynionego ręką na ciele zowią się obrzezańcami:
8.MARIAWICIPrzeto pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na ciele (co się rękoma czyni),
9.DĄBR.WUL.1973Pamiętajcie przeto, że wy, niegdyś poganie z urodzenia, nazywani nieobrzezanymi przez tych, którzy zowią się obrzezanymi od znaku ręką na ciele uczynionego,
10.DĄBR.GR.1961Pamiętajcie przeto, że wy, niegdyś poganie z urodzenia, nazywani nieobrzezanymi przez tych, którzy nazywają się obrzezanymi od znaku ręką na ciele uczynionego,
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego pamiętajcie, że niegdyś wy - poganie co do ciała, zwani nieobrzezanymi przez tych, którzy zowią się obrzezanymi od znaku dokonanego ręką na ciele -
12.BRYTYJKAPrzeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzezki, dokonanej ręką na ciele,
13.POZNAŃSKAPamiętajcie zatem, że ci, którzy uważają się za obrzezanych na skutek znaku wykonywanego ręką na ciele, nazywali niegdyś nie obrzezanymi was, którzy z urodzenia byliście poganami.
14.WARSZ.PRASKATak więc wy, poganie z urodzenia, zwani nie obrzezanymi przez tych, którzy – ze względu na znak uczyniony ludzką ręką na ich ciele – zowią się obrzezanymi, pamiętajcie,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego wspominajcie sobie, wy, niegdyś poganie w cielesnej naturze, nazywani nieobrzezaniem, z powodu nazywania obrzezką tego, co jest uczynione ręką na cielesnej naturze;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie z pochodzenia, zaliczani do nieobrzezanych przez tych, którzy nazywają się obrzezanymi od znaku dokonanego ręką na ciele,
17.TOR.PRZ.Dlatego pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tego, który jest nazwany obrzezaniem na ciele wykonanym ręką,