« Efe 2:11 List do Efezjan 2:12 Efe 2:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Żeście byli onego czasu, okrom Christusa, odstawieni jako cudzy od obywatelstwa Izraelowego, i oby od umów obietnice, nadzieje niemający, i bezbożni na świecie.
2.WUJEK.1923Którzyście byli na on czas bez Chrystusa, oddaleni od obcowania z Izraelem i obcymi od testamentów obietnice, nadzieje nie mający i bez Boga na tym świecie.
3.RAKOW.NTIżeściebyli, czasu onego kiedyście byli bez Christusa, oddaleni od rzeczypospolitej Izraelskiej, i obcymi od umów, obietnice nadzieje nie mając, i bez Boga na świecie.
4.GDAŃSKA.1881Iżeście byli naonczas bez Chrystusa, oddaleni od społeczności Izraelskiej i obcymi od umów obietnicy, nadziei nie mający i bez Boga na świecie.
5.GDAŃSKA.2017Byliście w tamtym czasie bez Chrystusa, obcy względem społeczności Izraela i obcy przymierzom obietnicy, niemający nadziei i bez Boga na świecie.
6.JACZEWSKINie będąc Chrześcianami, z narodem żydowskim nie mogliście być w związkach: byliście bez przymierza, bez objetnicy, bez Boga na świecie;
7.SYMONbyliście naonczas bez Chrystusa, oderwani od społeczności Izraela, obcy przymierzom, bez nadziei na obietnicę, i bez Boga na tym świecie.
8.MARIAWICIktórzyście byli naonczas bez Chrystusa, będąc odłączonymi od towarzystwa z Izraelem i obcymi dla testamentów, nie mającymi nadziei obietnicy i bez Boga na tym świecie,
9.DĄBR.WUL.1973byliście wówczas bez Chrystusa, oddaleni od społeczności Izraela, obcy przymierzom, nie mający nadziei obietnic i bez Boga na tym świecie.
10.DĄBR.GR.1961byliście wówczas bez Chrystusa, oddaleni od społeczności Izraela, obcy przymierzom i związanym z nimi obietnicom, nie mający nadziei i bez Boga na tym świecie.
11.TYSIĄCL.WYD5w owym czasie byliście poza Chrystusem, obcy względem społeczności Izraela i bez udziału w przymierzach obietnicy, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie.
12.BRYTYJKAByliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie.
13.POZNAŃSKAW tym czasie bowiem żyliście bez Chrystusa, wykluczeni ze społeczności Izraela, bez udziału w przymierzach obietnicy, bez nadziei i bez Boga w świecie.
14.WARSZ.PRASKAże kiedyś byliście poza Chrystusem; uchodziliście za obcych względem społeczności izraelskiej; nie mieliście też udziału w obietnicach przymierzy; byliście pozbawieni i nadziei, i Boga na tym świecie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.że byliście tamtego czasu bez Chrystusa, oddzieleni od obywatelstwa Israela, obcymi dla przymierza obietnicy, nie mający nadziei oraz bezbożni na świecie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITżyliście bez Chrystusa. Byliście odcięci od wspólnoty Izraela, obcy przymierzom związanym z obietnicą, bez nadziei i bez Boga na tym świecie.
17.TOR.PRZ.Że wy byliście w owym czasie bez Chrystusa, oddzieleni od praw obywateli Izraela i obcy przymierzom obietnicy, nie mający nadziei i bez Boga na świecie.