« Efe 2:14 List do Efezjan 2:15 Efe 2:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nieprzyjaźń na ciele swem, zakon roskazań, wnaukach wypróżnił; aby dwu wsobie stworzył w jednego nowego człowieka, czyniąc pokój.
2.WUJEK.1923I zakon przykazania wyrokami skaziwszy, aby dwu stworzył w samym sobie w jednego nowego człowieka, czyniąc pokój:
3.RAKOW.NTZakon przykazań, który zawisł w ustawach, skaziwszy; aby dwu stworzył w samym sobie w jednego nowego człowieka, czyniąc pokój,
4.GDAŃSKA.1881Nieprzyjaźń, to jest zakon przykazań, który zależał w ustawach, skaziwszy przez ciało swoje, aby dwóch stworzył w samym sobie w jednego nowego człowieka, czyniąc pokój;
5.GDAŃSKA.2017Znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój;
6.JACZEWSKIPołożył on koniec i prawu staremu, aby z dwojga narodów uczynił sobie jeden w pokoju z sobą żyjący.
7.SYMONzniósłszy zakon rozkazów i nakazów, iżby z dwóch stworzył w samym sobie jednego człowieka nowego, pokój czyniąc:
8.MARIAWICIi znosząc nieprzyjaźń w Ciele Swojem przez wyniszczenie Zakonu starych przykazań Swojemi własnemi przykazaniami, aby w Samym Sobie z dwóch utworzył jednego nowego człowieka, czyniąc pokój,
9.DĄBR.WUL.1973zniósłszy zakon nieugiętych nakazów, aby czyniąc pokój, stworzył w sobie samym z dwóch jednego człowieka nowego.
10.DĄBR.GR.1961znosząc zakon nieugiętych nakazów, aby czyniąc pokój, stworzyć w samym sobie z dwóch jednego nowego człowieka.
11.TYSIĄCL.WYD5pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch [rodzajów ludzi] stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój,
12.BRYTYJKAOn zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka
13.POZNAŃSKApozbawił mocy Prawo (z jego) przepisami i nakazami. Przywrócił pokój, tworząc w swojej osobie z dwóch (nieprzyjaznych) stron jednego nowego człowieka.
14.WARSZ.PRASKAPozbawił również mocy Prawo żydowskie razem z jego przykazaniami i zaleceniami po to, by z dwóch różnych narodów utworzyć jeden lud nowy. W ten sposób wprowadził [prawdziwy] pokój i
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zostawiając bezczynne w naukach Prawo Przykazań; aby czyniąc pokój z dwóch stworzył w sobie istotę ku jednemu, nowemu człowiekowi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOn zniósł Prawo oparte na przykazaniach, by - wnosząc pokój - stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka
17.TOR.PRZ.On Prawo przykazań, zawarte w ustawach, uznał za bezużyteczne, aby z tych dwóch stworzyć w sobie samym jednego nowego człowieka, czyniąc pokój,